Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Bedrijfsvoering in het coronatijdperk

Het thema van deze maand is bedrijfsvoering. Hoe actueel nu van bakkers het uiterste wordt gevraagd na de uitbraak van het Coronavirus.

Waar in de eerste week na aankondiging van de maatregelen veel bakkers nog een flinke plus scoorden, zien veel bakkers och ook de negatieve effecten van de genomen maatregelen. Vooral bakkers die leveren aan de horeca merken direct het effect op hun omzet net als degenen die hun horecaplekken hebben moeten sluiten. De paasverkopen daarentegen waren in zijn algemeenheid beter dan vorig jaar omdat veel consumenten er voor kiezen om bij lokale versondernemers af te nemen en bij gebrek aan uiteten bij de horeca kiezen voor een verwenmomenten thuis.

IJskoud de Uniekste

Hoe vaak zie je niet dat leiders binnen een organisatie hun mensen aansporen om “de beste te zijn”. De beste in een bedrijfstak te zijn, de beste producten te maken, de beste service te leveren of het beste personeel aan te trekken. Eigenlijk zegt dit allemaal iets over hoe tegen de concurrentie wordt aangekeken. In een oorlog of in een sport kan slechts maar een winnaar zijn. In het bedrijfsleven kun je echter winnen zonder de concurrenten te vernietigen. De concurrentie in het bedrijfsleven is ook complexer en het einde staat veel minder vast.

Organisaties die produceren

Het financieel informatieproces van een bedrijf dient zodanig te worden ingericht dat in voldoende mate zekerheid kan worden verkregen in:

  • de volledigheid van de opbrengstverantwoording en
  • de toelaatbaarheid van de kosten en
  • de tijdigheid van de informatieverzorging

Omdenken in de bakkerij

Laatst woonde ik tijdens de Accountancy Expo een presentatie bij over omdenken.
Omdenken gaat over de overgang van een ja-maar naar een ja-en-manier van denken.
De kern van omdenken zit hem hierin:
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het glas half vol.
Omdenken gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?
Het heeft me geïnspireerd en aan het denken gezet.

Witte, melk en pure chocolade in de fiscale praktijk

Inleiding

Bij een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma kan er sprake zijn van drie soorten vermogensbestanddelen:

  • Verplicht privévermogen (witte chocolade)
  • Keuzevermogen (melk chocolade)
  • Verplicht ondernemingsvermogen (pure chocolade)

Bij een onderneming met als rechtsvorm een BV, is de vermogensetikettering duidelijk af te lezen door het juridische eigendom. Bij de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma ligt de vermogensetikettering een stuk lastiger.

Kostprijsberekening: geen bedrijf kan zonder!

In onze praktijk zien wij soms dat jaarcijfers te wensen overlaten of dat een gevoel heerst dat de nettowinst hoger zou kunnen. Een veel gehoorde opmerking is: ik werk me kapot, maar als ik kijk wat ik onder aan de streep overhoud dan moet dat toch beter kunnen?
Een voor de hand liggende gedachte is om de brutomarge eens kritisch onder de loep te nemen, zeker wanneer uw grondstofprijzen aan schommelingen onderhevig zijn.

Management Control

Management control kan worden omschreven als het beïnvloeden van werknemers door het management teneinde de strategie van de onderneming uit te voeren. Deze vorm van control heeft een cruciale functie in organisaties. Als management control mislukt, kan dat grote gevolgen hebben zoals financiële verliezen, reputatieschade en falen van de organisatie in zijn totaliteit. Management control wordt enerzijds gezien als een middel om er voor te zorgen dat de medewerkers zich zodanig gedragen dat zij de belangen van de organisatie maximaal dienen en anderzijds kan management control proactief zijn waardoor wordt voorkomen dat een organisatie last krijgt van performanceproblemen.

Ontwikkelingen in digitalisering  gaan hard !

Elk jaar staan wij stil bij de voordelen van automatisering en wat voor nieuwe mogelijkheden dit biedt. Online samenwerking is het nieuwe credo waarbij de werkzaamheden kunnen worden verdeeld tussen uw accountant en uzelf.

Een groot aantal klanten zien wij verder digitaliseren en zij vragen ons ook regelmatig naar de mogelijkheden die wij als accountant kunnen bieden.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search