Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

IJskoud de Uniekste

Hoe vaak zie je niet dat leiders binnen een organisatie hun mensen aansporen om “de beste te zijn”. De beste in een bedrijfstak te zijn, de beste producten te maken, de beste service te leveren of het beste personeel aan te trekken. Eigenlijk zegt dit allemaal iets over hoe tegen de concurrentie wordt aangekeken. In een oorlog of in een sport kan slechts maar een winnaar zijn. In het bedrijfsleven kun je echter winnen zonder de concurrenten te vernietigen. De concurrentie in het bedrijfsleven is ook complexer en het einde staat veel minder vast.

Organisaties die produceren

Het financieel informatieproces van een bedrijf dient zodanig te worden ingericht dat in voldoende mate zekerheid kan worden verkregen in:

  • de volledigheid van de opbrengstverantwoording en
  • de toelaatbaarheid van de kosten en
  • de tijdigheid van de informatieverzorging

Omdenken in de bakkerij

Laatst woonde ik tijdens de Accountancy Expo een presentatie bij over omdenken.
Omdenken gaat over de overgang van een ja-maar naar een ja-en-manier van denken.
De kern van omdenken zit hem hierin:
Voor de pessimist is het glas half leeg. Voor de optimist is het glas half vol.
Omdenken gaat uit van een derde benadering: waar is de kraan?
Het heeft me geïnspireerd en aan het denken gezet.

Witte, melk en pure chocolade in de fiscale praktijk

Inleiding

Bij een eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma kan er sprake zijn van drie soorten vermogensbestanddelen:

  • Verplicht privévermogen (witte chocolade)
  • Keuzevermogen (melk chocolade)
  • Verplicht ondernemingsvermogen (pure chocolade)

Bij een onderneming met als rechtsvorm een BV, is de vermogensetikettering duidelijk af te lezen door het juridische eigendom. Bij de eenmanszaak, maatschap of vennootschap onder firma ligt de vermogensetikettering een stuk lastiger.

Kostprijsberekening: geen bedrijf kan zonder!

In onze praktijk zien wij soms dat jaarcijfers te wensen overlaten of dat een gevoel heerst dat de nettowinst hoger zou kunnen. Een veel gehoorde opmerking is: ik werk me kapot, maar als ik kijk wat ik onder aan de streep overhoud dan moet dat toch beter kunnen?
Een voor de hand liggende gedachte is om de brutomarge eens kritisch onder de loep te nemen, zeker wanneer uw grondstofprijzen aan schommelingen onderhevig zijn.

Management Control

Management control kan worden omschreven als het beïnvloeden van werknemers door het management teneinde de strategie van de onderneming uit te voeren. Deze vorm van control heeft een cruciale functie in organisaties. Als management control mislukt, kan dat grote gevolgen hebben zoals financiële verliezen, reputatieschade en falen van de organisatie in zijn totaliteit. Management control wordt enerzijds gezien als een middel om er voor te zorgen dat de medewerkers zich zodanig gedragen dat zij de belangen van de organisatie maximaal dienen en anderzijds kan management control proactief zijn waardoor wordt voorkomen dat een organisatie last krijgt van performanceproblemen.

Ontwikkelingen in digitalisering  gaan hard !

Elk jaar staan wij stil bij de voordelen van automatisering en wat voor nieuwe mogelijkheden dit biedt. Online samenwerking is het nieuwe credo waarbij de werkzaamheden kunnen worden verdeeld tussen uw accountant en uzelf.

Een groot aantal klanten zien wij verder digitaliseren en zij vragen ons ook regelmatig naar de mogelijkheden die wij als accountant kunnen bieden.

Eindejaartips

Het kabinet heeft haar nieuwe plannen voor de komende jaren weer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe kunt u als ondernemer hier gebruik van maken en belasting besparen? Door nog voor het einde van het jaar in actie te komen!

BTW van 6% naar 9%

De tariefsverhoging geldt voor alle leveringen en diensten die vanaf 1 januari 2019 worden verricht of afgerond, kortom wanneer de producten over de toonbank gaan of fysiek geleverd worden aan uw derdekanaal. Het moment van factureren is dus niet bepalend voor het te hanteren tarief: levert u op oudejaarsdag dan factureert u deze in januari 2019 nog steeds met 6%.
Er is één uitzondering: zijn goederen geleverd na 1 januari 2019 maar al betaald vóór 1 januari 2019 dan hoeft de BTW niet gecorrigeerd naar 9%.

Tags: , ,
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search