Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Vastleggen gegevens

Voordat de nieuwe werknemer bij u aan de slag gaat is het van belang dat u de juiste gegevens van hem of haar ontvangt.

Tot 2007 was de Loonbelastingverklaring daar een handig en verplicht hulpmiddel voor. Deze verplichting is komen te vervallen, in plaats daarvan moet de werknemer in een schriftelijke verklaring zijn gegevens bij u aanleveren. Deze verklaring is vormvrij.
In de verklaring moeten de volgende gegevens staan:

Identificatieplicht

Iedereen moet zich kunnen identificeren, dus ook op de werkplek. Als werkgever bent u verplicht de identiteit van uw werknemers te controleren.

Bij indiensttreding bent u verplicht te vragen naar een geldig identiteitsbewijs. De werknemer is verplicht dit te tonen. Een geldig bewijs is een paspoort of een identiteitskaart. Let op, een rijbewijs vermeldt geen nationaliteit en is geen geldig bewijs voor de identificatieplicht.

Voor de werkgever bestaat de identificatieplicht uit drie onderdelen:

Tijdens ziekte bouwt een medewerker evenveel wettelijke vakantiedagen op als in een periode waarin hij/zij niet ziek is. Dit geldt sinds 1 januari 2012. Voor die datum bouwden langdurig zieken alleen de laatste 6 maanden van hun ziekte vakantiedagen op.

De levensloopregeling en de spaarloonregeling zijn per 1 januari 2012 afgeschaft. Er is een overgangsregeling voor de levensloopregeling die loopt tot 1 januari 2022.

Overgangsregeling levensloopregeling

De overgangsregeling levensloopregeling maakt onderscheid tussen deelnemers die meer of minder dan € 3.000 gespaard hebben.

Minder dan € 3.000 tegoed

Had uw medewerker op 31 december 2011 minder dan € 3.000 spaartegoed? Dan is dat spaartegoed op 1 januari 2013 vrijgekomen. Het tegoed werd in 2013 in één keer uitbetaald.

Meer dan € 3.000 tegoed

Had uw medewerker op 31 december 2011 ten minste € 3.000 spaartegoed? Dan had uw medewerker twee keuzes volgens de overgangsregeling:

  • Hij/Zij nam het volledige tegoed in 2013 in 1 keer op.
  • Hij/Zij neemt tijdens de looptijd van de regeling het tegoed in delen op.
    Hij/Zij mag zelf weten wanneer uw medewerker dat doet en waaraan hij/zij het geld besteedt.
    Hij/Zij kan doorsparen tot 31 december 2021, het einde van de looptijd. Daarna komt (de rest van) het spaartegoed in één keer vrij.

Spaarloonregeling

Ook de spaarloonregeling is per 1 januari 2012 afgeschaft. Het opgebouwde bedrag is vrijgekomen in 2012. Maar uw medewerker kon het tegoed ook laten staan. Voor het tegoed dat op deze spaarloonrekening bleef staan, blijft de vrijstelling van box 3 gelden tot 1 januari 2016.

U kunt op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) minder belasting en premies betalen voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U betaalt dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing dan u aangeeft.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search