ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming

In het kader van boven vermelde verordening hebben wij één medewerker aangewezen als Verantwoordelijke Datalekken.
Deze functie wordt momenteel vervult door mw. J.M. (Jacqueline) Steehouwer AA.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u iets melden dan kunt u contact met haar opnemen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search