Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Nieuwsbrief maart 2024

 • All
 • Ondernemer
 • Werkgever
 • Werknemer
 • Default
 • Title
 • Date
 • De definitieve forfaitaire rendementspercentages 2023 voor de categorieën ‘bank- en spaartegoeden’ en ‘schulden’ zijn vastgesteld op 0,92% respectievelijk 2,46%. Deze percentages waren voorlopig vastgesteld op 0,36% respectievelijk 2,57%. Het forfaitaire rendementspercentage over 2023 voor de ‘overige bezittingen’ was al definitief vastgesteld op 6,17%.

  Read More
 • De afschrijving op een pand in eigen gebruik is beperkt. U kunt op dit pand nog maar afschrijven tot de WOZ-waarde. Vorig jaar kon u in de inkomstenbelasting over een dergelijk bedrijfspand nog afschrijven tot op 50% van de WOZ-waarde van het pand. De nieuwe afschrijvingsmethode is nu dezelfde als

  Read More
  • Ondernemer
 • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting maakt het mogelijk om uw onderneming fiscaalvriendelijk over te dragen aan de volgende generatie.

  Read More
  • Ondernemer
 • Start minimumuurloon

  2024-03-04 12:13:18

  Op 1 januari 2024 is het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt € 13,27 per uur.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • Minder EIA-aftrek

  2024-03-04 12:15:37

  U kunt energie-investeringsaftrek (EIA) krijgen voor bepaalde energiebesparende investeringen in bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, die voorkomen op de Energielijst 2024.

  Read More
  • Ondernemer
 • Het percentage van de vrije ruimte in de werkkostenregeling over de eerste € 400.000 fiscale loonsom is structureel vastgesteld op 1,92%. Boven de € 400.000 is het percentage 1,18% gebleven.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • Een suppletieaangifte moet u indienen, zodra duidelijk is dat er te weinig of te veel btw is betaald. Heeft uw bedrijf te weinig btw betaald? Dan is belastingrente verschuldigd vanaf de eerste dag na afloop van het kalender- of boekjaar waarop die btw betrekking heeft. Dit kunt u voorkomen door

  Read More
  • Ondernemer
 • De grens waarboven u over een schuld bij de eigen bv box 2-belasting moet betalen, is fors verlaagd van € 700.000 naar € 500.000. Bedragen de schulden aan uw eigen bv (uitgezonderd eigenwoningschulden) meer dan € 500.000, dan zult u (ook) dit jaar moeten aflossen op deze schulden om aan de box-2-belasting te

  Read More
 • De vrijwilligersregeling is een uitzondering binnen de loonbelasting, waardoor u niet hoeft te toetsen of er sprake is van een echte of een fictieve dienstbetrekking.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • Op 1 april 2024 komt er een einde aan het soepele saneringsbeleid van de Belastingdienst voor de invordering van belastingschulden.

  Read More
  • Ondernemer
 • Renteverhogingen

  2024-03-04 12:34:14

  De belastingrente voor de inkomstenbelasting en overige belastingen (loonbelasting, btw, dividendbelasting) is verhoogd van 6% naar 7,5%. De verhoging is onder meer het gevolg van een gewijzigde berekeningswijze.

  Read More
 • Vanaf dit jaar is er nog maar één gerichte vrijstelling voor het onbelast verstrekken van een abonnement op het openbaar vervoer aan uw werknemers.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is verhoogd van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer. De onbelaste reiskostenvergoeding is een gerichte vrijstelling en komt dus niet ten laste van de vrije ruimte.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer

Search