NIEUWSARCHIEF


User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Volgend jaar worden de bijtellingscategorieën voor de (lease)auto van de zaak verder aangescherpt. Er bestaan vanaf 2017 nog slechts twee bijtellingscategorieën van 4% voor nul-emissieauto’s en 22% voor alle andere auto’s van de zaak. Deze

...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U kunt jaarlijks boetevrij aflossen op uw hypotheek. Meestal is dat gelimiteerd tot 10 of 20% van de hypotheeksom.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U legt de persoonsgegevens vast van uw personeel en waarschijnlijk ook van uw cliënten. De regels voor de bescherming van deze gegevens zijn aangescherpt. U hebt de plicht om zorgvuldig met deze gegevens om te gaan.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Volgend jaar gaat het nieuwe loonkostenvoordeel voor werknemers met lage lonen van start.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage wordt verlaagd van 6,75% in 2016 naar 6,65% in 2017.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De inwerkingtreding van het verbod op inhoudingen op het minimumloon is uitgesteld tot 1 januari 2017. Dit geeft u als werkgever meer tijd om u voor te bereiden. Bijvoorbeeld om te voldoen aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de uitzonderingen op het

...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Het pensioen in eigen beheer wordt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2017 afgeschaft. U kunt uw pensioen in eigen beheer dan niet meer verder opbouwen. U krijgt wel drie jaar de gelegenheid om uw pensioen af te kopen.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U gaat waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen. De eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% wordt namelijk in 2018 verlengd van € 200.000 naar € 250.000 en in 2021 naar € 350.000. Winsten boven deze bedragen blijven belast tegen

...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U wordt als erfgenaam vanaf 1 september 2016 beter beschermd bij zuivere aanvaarding van een nalatenschap. Dan treedt namelijk het daartoe strekkende wetsvoorstel in werking dat de Eerste Kamer heeft aangenomen. Er is vanaf 1 september pas sprake van

...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De Belastingdienst stelt de sectorindeling vast bij de eerste aanmelding op basis van uw werkzaamheden. U krijgt daarvan binnen acht weken een beschikking sectoraansluiting met een code en de naam van de sector waarbij u bent aangesloten. De

...
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search