Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Ook dit jaar houden we de traditie in stand om stil te staan bij enkele eindejaarstips om goed het nieuwe jaar in te gaan.

Investeringsaftrek

Indien u van plan bent dit jaar nog enkele investeringen te doen kan het de moeite lonen enkele

...

Een aantal maanden terug schreef ik over de voordelen van automatisering en wat voor nieuwe mogelijkheden dit biedt voor de accountant maar ook voor uzelf. Een groot aantal klanten zien wij verder digitaliseren en zij vragen ons ook regelmatig naar

...

Als ik met een ondernemer om de tafel zit om de daadwerkelijke overdracht van zijn bedrijf te bespreken dan heeft het onderwerp al jaren op de agenda gestaan (en besproken) en zijn er geen obstakels meer te verwachten. Een goede voorbereiding is

...

De afgelopen jaren gaan de ontwikkelingen in automatisering hard. De kosten van gegevensopslag en hardware zijn fors gedaald. In kantoorautomatisering zien wij dat terug in het gebruik van bijvoorbeeld email waarin wereldspelers als microsoft en

...

Er wordt al jaren geknaagd aan de pensioenregelingen. De ene versobering is nog niet achter de rug of de volgende wordt al weer aangekondigd.

Een belangrijke wijziging die op 1 januari 2018 ingaat, is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. U

...

Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Heeft u in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde

...

Stel, u besluit om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen. De afkoopsom wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking.

De bv die optreedt als pensioenuitvoerder, moet hierover loonbelasting inhouden en afdragen. Doet de

...

Stel, u heeft een concurrentiebeding opgenomen in het arbeidscontract met uw werknemer. Uw werknemer vertrekt naar een concurrent en wat blijkt, hij overtreedt het concurrentiebeding. Wat kunt u daartegen ondernemen?

Uiteraard kunt u uw

...

U heeft de instemming nodig van uw partner voor het afkopen of omzetten van uw pensioenaanspraken.

Onder ‘partner’ wordt verstaan uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of de partner in de zin van de pensioenovereenkomst die u met uw bv

...

Wenst u een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan? Zorg dan dat u goed voorbereid bent.

Start u een ontslagprocedure zonder dat het niet functioneren van uw werknemer uit de verslaglegging blijkt, dan vangt u bot bij de rechter. Zonder deze

...
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search