Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

WAB-checklist voor werkgevers

Wat moet u doen voor 1 januari 2020?

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels in het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht. Bereid u als werkgever voor.

Lees de checklist en kijk waar u nog voor 1 januari 2020 actie op moet ondernemen.

Hoge of lage WW-premie?

Hoge of lage WW-premie?

Als werkgever betaalt u vanaf 1 januari 2020 een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betaalt u een hoge WW-premie. 

 

Oproepkrachten vast contract?

Oproepkrachten vast contract?

Vanaf 1 januari 2020 moet u oproepkrachten die u langer dan 12 maanden in dienst heeft, een aanbod doen voor een vast aantal uren op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand in het voorgaande jaar.
Transitievergoeding

Transitievergoeding

Vanaf 1 januari moet u bij een ontslag (initiatief van de werkgever) of het niet verlengen van een tijdelijk contract, een transitievergoeding betalen. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd. 
Ketenregeling

Ketenregeling

Het wordt weer mogelijk om gedurende een periode van drie jaar (was twee jaar) maximaal drie contracten voor bepaalde tijd aan te gaan. De nieuwe regeling zal direct na inwerkingtreding van toepassing zijn op bestaande tijdelijke contracten.

 

Payrollwerkgevers

Payrollwerkgevers

Als payrollwerkgever moet u zorgen dat uw payrollwerknemers vanaf 1 januari dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als medewerkers die werken bij het bedrijf waar uw payrollwerknemer werkt.
Verruiming ontslagmogelijkheden

Verruiming ontslagmogelijkheden

Vanaf 1 januari 2020 wordt ontslag via de kantonrechter ook mogelijk wanneer omstandigheden uit meerdere ontslaggronden voldoende aanleiding daarvoor geven, de cumulatiegrond.

Stroomschema

premiedifferentiatie hoge of lage WW-premie

Zeven situaties hoge en lage WW-premie

Situatie 1
Schriftelijke arbeidsovereenkomst? -> Ja -> Voor onbepaalde tijd? -> Ja -> Oproepovereenkomst? -> Nee -> Lage WW-premie 
Situatie 2
Situatie 3
Situatie 4
Situatie 5
Situatie 6
Situatie 7

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De rijksoverheid heeft het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd op haar website.


De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking.

In dit kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot premiedifferentiatie WW.

Ga naar Rijksoverheid

Search