BAKKERSZAKEN

Bouwer & Officier B.V. heeft sinds 1961 een bijzondere band met de Bakkerijbranche. Niet in de laatste plaats verklaard door het feit dat één van de grondleggers van ons kantoor, Jaap van der Breggen, uit een oud bakkersgeslacht stamt en zelf zijn 'carrière' op de bakkerskar is begonnen in het bedrijf van zijn vader. Branchegerichte en branchespecifieke kennis is gedurende meer dan 50 jaar opgebouwd. Dit geeft Bouwer & Officier B.V. meerwaarde ten opzichte van collega's met een branchevreemde accountant.

Sinds 2013 is Koos Klein werkzaam bij Bouwer & Officier, zijn actuele kennis van de branche is een aanvulling voor het kantoor. Ruim 25 jaar is hij werkzaam als bedrijfsadviseur in de retail, waarvan de laatste acht jaar bij de Werkgroep Voor De Bakker. Deze ervaringen kunnen ingezet worden om veranderingsprocessen bij bakkerijen te begeleiden. Inmiddels hebben veel bakkerscliënten profijtelijk zaken kunnen doen mede dankzij onze know-how.

 

Door de jarenlange ervaring zijn veel kengetallen opgebouwd op het gebied van productienormen, verkopen per uur, brutowinst cijfers, loonkosten percentages etc. Deze kengetallen stellen ons in staat in een relatieve korte tijdsperiode te beoordelen waar uw onderneming afwijkt van het branchegemiddelde. Door middel van een Quick Scan kunnen wij snel eventuele zwakke plekken in uw bedrijfsvoering opsporen. En natuurlijk...daarna de zwakke plekken aanpakken!

Begroting per afdeling

Het vooraf opstellen van een begroting onderverdeeld naar de afdelingen productie brood, productie banket, magazijn, expeditie en winkels, als groep en per vestiging geeft een goed inzicht in het resultaat per bedrijfsonderdeel. Aan de hand hiervan is het mogelijk om taakstellende normen en verbeteringen te definiëren.

Periode-resultaten per afdeling

Met moderne geautomatiseerde financiële en productie-administratie is het mogelijk om per gewenste periode de resultaten per afdeling zichtbaar te maken en te toetsen aan gestelde begrotingsnormen. Met deze actuele informatie kan snel worden gereageerd op afwijkingen en kan waar nodig worden bijgestuurd en ingegrepen

Prijsverhogingen en prijsverlagingen zijn in elke branche altijd lastige beslissingen. In de bakkerijwereld is dit niet anders. Vanwege verlies van marktaandeel is menig bakker erg terughoudend met prijsverhogingen, terwijl kostprijsmarges daartoe veelal aanleiding geven. Schommelende grondstofprijzen zijn een nieuw fenomeen waarop bakkers moeten inspelen.

De kostprijs van uw producten is weer een heel ander fenomeen. Helaas kennen onvoldoende bakkers de kostprijs van hun eigen producten. Actieprijzen en kortingen aan grootafnemers zijn daardoor vaak nog meer een kwestie van gevoel in plaats van beleid. Dat vinden wij een slechte zaak. Daarom hebben wij in samenwerking met automatiseerders een cursus kostprijs opgezet waarmee wij het belang willen onderstrepen van een goede kostprijscalculatie.

Wij informeren u graag.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search