Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Hoe is uw zakelijke relatie geregeld?

Als je besluit te trouwen weet iedereen wel dat het verstandig kan zijn “de zaak” buiten de gemeenschap van goederen te houden. Vanaf 2018 ontstaat er bij een huwelijk ook geen algemene gemeenschap van goederen meer tenzij hiervoor expliciet wordt gekozen.

Het aangaan van een zakelijke relatie in de vorm van een VOF is wat dat betreft te vergelijken met trouwen. We beginnen er aan met de beste bedoelingen en vertrouwen elkaar blindelings. Waar bij het huwelijk de wetgever een pas op de plaats heeft gemaakt, zien wij dat bij een VOF nogal eens wordt vergeten om de relatie zakelijk vast te leggen. De reden om dit niet te doen is er mijn inziens niet. In een goede VOF akte regel je de onderlinge afspraken en regel je ook wat er dient te gebeuren als het zakelijke huwelijk op de klippen loopt.

De VOF is nog steeds een aantrekkelijke samenwerkingsvorm tussen zakenpartners. Door belastingvrijstelling (de MKB vrijstelling) en faciliteiten als de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek is het omslagpunt wat betreft winstniveau om voor een BV-vorm te kiezen behoorlijk hoog.

Uiteraard moet het punt van de aansprakelijkheid wel goed worden belicht, immers de partners in een VOF zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. In een BV constructie is de aansprakelijkheid in principe beperkt omdat u niet in privé kan worden aangesproken voor de schulden van de BV tenzij er sprake is van afgegeven borgstellingen in privé (wat de bank nogal eens eist) of als u als bestuurder niet juist gehandeld heeft. Indien het punt van de aansprakelijkheid zwaar weegt wordt er vaak voor de BV gekozen ook als dit fiscaal gezien minder aantrekkelijk is.

De valkuil bij de oprichting van een VOF is vaak dat het lekker eenvoudig is. Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is snel geregeld en een bezoek aan de notaris is niet noodzakelijk. Het ontbreken van een VOF akte onder het motto “dat komt later wel” zien wij dan helaas in de praktijk nogal eens gebeuren. Als de zakelijke relatie bekoelt en een van de partners eruit wil stappen leidt dit niet zelden tot misverstanden en meningsverschillen. In een goede VOF akte staat beschreven dat de andere partner de zaak mag voortzetten als de andere eruit stapt waarbij het onverhoopt overlijden ook wordt meegenomen. De financiële afwikkeling zal dan ook staan beschreven. De waardebepaling van de zaak is dan van cruciaal belang. De methode van waardering kan worden vastgelegd in de VOF akte. Ook wordt opgenomen hoe de betaling van de uitkoop zal plaatsvinden. Ook kunnen er afspraken worden gemaakt hoe te handelen als een van de partners arbeidsongeschikt raakt. Als dit langdurig is kan de afspraak worden gemaakt dat de betreffende partner er uitstapt.

Niet onverstandig is dat de partners van elkaar weten dat het risico van arbeidsongeschiktheid is verzekerd. Een overlijdensrisicoverzekering op elkaars leven kan gewenst zijn als de waarde van de zaak behoorlijk oploopt om zo een afkoop bij overlijden te kunnen financieren.

Wij wensen u dan ook een goede vastlegging van uw onderlinge afspraken.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search