Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

BAKKERS IN BEDRIJF

Personeelsperikelen

Jacqueline Steehouwer

Slechts één week was er hoop voor aanstaande ouders: de Sociaal Economische Raad kwam met een advies om de huidige ingewikkelde regels rondom zwangerschapsverlof eenvoudiger te maken. Kern van het advies: voeg het kraam- partner- en ouderschapsverlof samen en zorg voor uitbreiding van het verlof, zoals 6 weken betaald partnerverlof. Ook voor u als ondernemer gloorde er hoop: het advies was namelijk ook om dit verlof, uit oogpunt van het “maatschappelijk belang”, te betalen door de overheid en niet door de werkgever.

Goed nieuws dus, maar al snel vervloog die hoop. Op 21 februari werd duidelijk dat de minister het advies naast zich neer legde. Er komt weliswaar een uitbreiding van het betaalde partnerverlof van 2 dagen naar 5 dagen, maar de rekening wordt wederom neergelegd bij de werkgever. Daarnaast kunnen kersverse vaders kiezen voor 5 weken aanvullend verlof, onbetaald, maar met recht op een uitkering van 70% van het loon (met een maximum) van het UWV. Het is maar de vraag of dat voor iedereen financieel haalbaar is. Als u het mij vraagt een gemiste kans, maar we zullen zien of het voorstel nog wordt aangepast.

Is er voor u als ondernemer dan nog iets positiefs te melden op loongebied?

Jazeker!

Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

U kent waarschijnlijk het lage-inkomensvoordeel (LIV). Dit is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon waardoor uw loonkosten dalen. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2017 en u zult hiervoor binnenkort bericht krijgen als u daar recht op heeft.

Het Jeugd-LIV

Nieuw in 2018 is dat er ook een tegemoetkoming is voor werknemers van 18 tot en met 21 jaar. Dit om de werkgever te compenseren voor het op 1 juli 2017 verhoogde minimumjeugdloon voor deze groep werknemers. De tegemoetkoming bedraagt een bedrag per verloond uur met een maximum van € 3.286,40 per jaar per werknemer. Net als bij het LIV hoeft u het jeugd-liv niet zelf aan te vragen. Het UWV start met het vaststellen van de tegemoetkomingen in 2019. De eis van minimaal 1.248 verloonde uren die geldt voor het LIV geldt niet voor het jeugd-LIV

TIP

Het loonkostenvoordeel (LKV)

Als u een oudere werknemer en/of een werknemer met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst neemt of houdt dan ontving u daarvoor tot en met 2017 een premiekorting.
Met ingang van 2018 is deze korting vervangen door het LKV. Het voordeel bedraagt € 3,05 per verloond uur en maximaal € 6.000 per kalenderjaar. U kunt maximaal 3 jaar dit voordeel ontvangen. Als u het LKV wilt ontvangen heeft u een doelgroepverklaring LKV nodig.

TIP

  • de werknemer moet de verklaring binnen 3 maanden na indiensttreding hebben aangevraagd anders vervalt uw recht op LKV
  • onder verloonde uren vallen ook ziekte- en verlofuren

Ziet u door de bomen het bos nog?
Uw salarisadministrateur kan u er zeker bij helpen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search