Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022

Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022 Waar in 2021 de subsidiepot voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) al snel leeg was zal er in 2022 met €71 miljoen bijna 5 x zoveel beschikbaar zijn. Vanaf 3 januari 2022 kan er subsidie aangevraagd worden: € 3.350 voor een nieuwe auto en € 2.000 voor een gebruikte auto. Voorwaarde is dat er een koop- of leaseovereenkomst afgesloten moet zijn op of na 1 januari 2022 en mag de auto niet eerder op jouw naam staan. Heeft u plannen voor aanschaf van een elektrische auto: stel deze dan uit tot januari 2022!

Vanwege het enorme succes wordt het voor de zakelijke rijder van elektrische auto’s duurder in 2022: het bijtellingspercentage stijgt van 12% naar 16% en de maximumwaarde van de auto tot waar dit percentage geldt wordt verlaagd naar € 35.000 in 2022 en € 30.000 in 2023

Buitensporige box 3 heffing?

De belastingheffing in box 3 vindt plaats op basis van veronderstelde rendementen in plaats van werkelijk behaalde rendementen. Al jaren is hier onvrede vanwege de lage rentestand, zeker wanneer het vermogen enkel uit bank- en spaartegoeden bestaat. Hierdoor kan het voorkomen dat meer belasting betaald moet worden dan het genoten rendement en er wordt ingeteerd op het vermogen. Veel belastingplichtigen hebben bezwaar gemaakt tegen deze heffing door te stellen dat er sprake is van een buitensporige last. Recent is een uitspraak verschenen waarin geoordeeld is dat bij de beoordeling van dit vraagstuk gekeken moet worden naar de gehele financiële situatie van belastingplichtige en niet alleen naar het box 3 vermogen. Wanneer een belastingplichtige een zodanig inkomen heeft dat daaruit de totaal verschuldigde belasting kan worden voldaan is er geen sprake van een buitensporige last. Overigens heeft de Hoge Raad zich wel uitgesproken dat zij van mening is dat de huidige opzet van de vermogensbelasting spaarders discrimineert. Zij is echter ook van mening dat deze ongelijke behandeling door de overheid aangepakt moet worden. Zolang er nog geen nieuw kabinet is trekken spaarders helaas nog steeds aan het kortste eind.

Nabestaanden-machtiging

Vanaf 28 september krijgen nabestaanden de mogelijkheid om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagportalen van een overledene. Zij kunnen ook een accountants- of administratiekantoor machtigen. Voorheen kon er alleen overlijdensaangifte gedaan worden via een papieren F-biljet.

Voor de aanvraag is een verklaring van erfrecht of een verklaring van executele nodig. Deze wordt, tegen betaling, opgesteld door een notaris. Wanneer er geen testament opgemaakt is er een vaste volgorde bepaald wie de nabestaandenmachtiging mag aanvragen.

Sinds 1 oktober kan er geen aanspraak gemaakt worden op Coronasteunmaatregelen. Een uitzondering wordt gemaakt voor nachthoreca. Wel is de werktijdverkorting opnieuw geïntroduceerd: vanaf 1 oktober kan er ontheffing gevraagd worden van het verbod op werktijdverkorting. Hiervan kan gebruik gemaakt worden bij buitengewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld een brand of overstroming, maar marktomstandigheden zijn uitgesloten. Zo wordt een tekort aan chips of andere grondstoffen niet gezien als buitengewone omstandigheid maar als veranderende marktomstandigheid, evenals Corona-gerelateerde situaties vanwege het (inmiddels) structurele karakter.

Steun voor door wateroverlast getroffen ondernemers

De Coronasteunmaateregelen NOW en TVL zijn ook opengezet voor getroffen overnemers. Voor de NOW geldt een omzetverlies van ten minste 20%, voor de TVL is dat 30%. Voor zover er afspraken gemaakt zijn in de cao kunnen bedrijven ook gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer. Via deze regeling kunnen werkgevers voor hun werknemers een WW-uitkering aanvragen als er sprake is van onwerkbaar weer.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search