Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Vanwege mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Hiervoor in de plaats stelt het kabinet een korting voor op de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) welke door werkgevers in het bedrijfsleven betaald wordt. Door deze verlaging dalen de loonkosten waarmee de ruimte om te investeren wordt vergroot.

Verlenging Coronasteunmaatregelen

Bijzonder uitstel belastingschulden: ondernemers mogen later beginnen met terugbetalen en er langer over doen om terug te betalen. In plaats van 1 juli 2021 start de aflossing op 1 oktober 2022 en zij krijgen hier vijf jaar de tijd voor (was drie). Invorderingsrente: deze rente was verlaagd naar 0,01%. Deze rente zal stapsgewijs weer naar het oude niveau van 4% gaan. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt deze rente 1% en vervolgens stapsgewijs omhoog tot 4% op 1 januari 2024. TOZO en TONK: deze regelingen worden verlengd in het 3e kwartaal 2021. TOZO lening: de terubetalingsdatum is renteloos met een half jaar verschoven naar 1 januari 2022. De looptijd van de lening is aangepast van 42 naar 60 maanden

TVL miv 31 januari 2021 ook voor startende ondernemers

Tot op heden konden startende ondernemers vaak beperkt of geen gebruik maken van de reguliere TVL regeling omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK kunnen vanaf 31 mei wel een aanvraag indienen voor TVL. De regeling is voor MKB’ers en ZZP’ers die een vestigingsadres hebben anders dan hun woonadres. Zij komen in aanmerking voor TVL als zij in het 1e kwartaal 2021 minimaal 30% omzetverlies hadden ten opzichte van het 3e kwartaal 2020 en minimaal € 1.500 vaste lasten hebben per kwartaal. De sluitingsdattum is 12 juli 17.00 uur. Met ingang van het 2e kwartaal wordt deze regeling in de algemene TVL-regeling opgenomen en kan er gekozen worden uit 2 referentieperiodes.

Met ingang van NOW 3.0 (subsidieperioden vanaf oktober 2020) telt de TVL niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zullen veel werkgevers meer subsidie ontvangen

Schema bijzonder uitstel belastingen

Ondernemers die door Corona in de financiële problemen kwamen konden bijzonder uitstel aanvragen voor openstaand belastingschulden. Dit bijzonder uitstel loopt tot 1 juli en moet worden afgelost in 36 maanden, vanaf 1 oktober 2021. Het kan zijn dat u voor 1 juli 2021 dit uitstel nog moet aanvragen of het uitstel moet verlengen. In onderstaand schema ziet u of u nog in actie moet komen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search