Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Stel, u besluit om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen. De afkoopsom wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking.

De bv die optreedt als pensioenuitvoerder, moet hierover loonbelasting inhouden en afdragen. Doet de

...

Stel, u heeft een concurrentiebeding opgenomen in het arbeidscontract met uw werknemer. Uw werknemer vertrekt naar een concurrent en wat blijkt, hij overtreedt het concurrentiebeding. Wat kunt u daartegen ondernemen?

Uiteraard kunt u uw

...

U heeft de instemming nodig van uw partner voor het afkopen of omzetten van uw pensioenaanspraken.

Onder ‘partner’ wordt verstaan uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of de partner in de zin van de pensioenovereenkomst die u met uw bv

...

Wenst u een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan? Zorg dan dat u goed voorbereid bent.

Start u een ontslagprocedure zonder dat het niet functioneren van uw werknemer uit de verslaglegging blijkt, dan vangt u bot bij de rechter. Zonder deze

...

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2016 buitenlandse btw in rekening gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst.

Hiervoor moet worden ingelogd op een speciale website. Zodra het

...

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt

...

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Als het aan het nieuwe kabinet Rutte III ligt, gaat het verlaagd btwtarief van 6% naar 9%. De maatregel is nodig om de financiële gevolgen van de verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting te compenseren. Dit betekent dat de eerste

...

Sinds 1 januari 2017 is de bestaande eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000 per schenker. De begunstigde hoeft geen kind van de schenker te zijn om de permanente eenmalige

...

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om

...

Search