Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakte u gebruik van de landbouwvrijstelling in de btw? Dan is er veel voor u veranderd door de afschaffing van deze vijstelling per 1 januari 2018.

Doet uw bedrijf giften aan culturele instellingen met een ANBI-status?

In dat geval mogen die tot maximaal € 5.000 met een factor 1,5 worden vermenigvuldigd voor de aftrek in de vennootschapsbelasting. Deze multiplier zou per 1 januari 2018

...

Bent u een opdrachtnemer die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht? U heeft dan geen arbeidsovereenkomst, maar u voldoet wellicht niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen moet uw

...

De nieuwe Privacywetgeving onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (of in het kort: AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt,

...

Jaarlijks ontvangen MKB ondernemers een factuur van Stichting Reprorecht.
Een terugkerende bron van ergernis.

Zij moeten betalen omdat zij auteursrechtelijk beschermd materiaal kunnen scannen en kopiëren. In de praktijk blijkt dat slechts een zeer

...

Vaak hoor je de opmerking dat een vaste onkostenvergoeding aan werknemers (maar ook de DGA) binnen de Werkkostenregeling niet meer kan. Maar is dat ook zo?

Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen. De Tweede en Eerste Kamer moeten overigens nog wel instemmen met de plannen. Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een pensioenvoorziening in eigen

...

In 2018 zijn er verschillende regelingen op grond waarvan u een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten voor bepaalde groepen werknemers.

Voor welke groepen kunt u een tegemoetkoming krijgen?

Er wordt al jaren geknaagd aan de pensioenregelingen. De ene versobering is nog niet achter de rug of de volgende wordt al weer aangekondigd.

Een belangrijke wijziging die op 1 januari 2018 ingaat, is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. U

...

Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Heeft u in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde

...

Search