Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De premie die u betaalt, is aftrekbaar van uw

...

Als het aan het kabinet ligt wordt vanaf 2017 het heffingsvrij vermogen in box 3 verhoogd naar € 25.000 per belastingplichtige en het fictieve rendement van 4% wordt vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen.

Voor het

...

De Wet aanpak schijnconstructies (WAS) is op 1 juli 2015 gedeeltelijk in werking getreden, namelijk voor zover het de ketenaansprakelijkheid voor de uitbetaling van het loon betreft en de openbaarmaking van de gegevens van de inspectie SZW

...

Vanaf 1 januari 2016 kunt u 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd met een AOW'er aangaan gedurende een periode van 48 maanden. De opzegtermijn wordt een maand en u mag de arbeidsovereenkomst opzeggen zonder toestemming van het UWV of de...

Heeft u in 2014 een woning gekocht met een lening van uw ouders of van uw eigen BV? In dat geval kunt u de rente alleen in aftrek brengen op uw box-1-inkomen als u de gegevens over die lening tijdig meldt bij de Belastingdienst.

Dat kan bij de

...

Sinds 1 juli jl. moet u als werkgever een transitievergoeding betalen als u een werknemer na twee jaar ontslaat.

Er kunnen dan echter al afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding waaraan u gebonden bent. Zonder nadere maatregelen zou u dan

...

Heeft u in privé een eigenwoningschuld met een hoge rente en heeft uw BV overtollige liquiditeiten? In dat geval kan het herfinancieren van de bankschuld bij uw eigen BV fiscaal voordelig zijn. Zorg wel dat uw eigenwoninglening op zakelijke

...

Heeft u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die verrekenen met winst van het voorafgaande jaar of met de winsten in de negen volgende jaren. Dit betekent dat verliezen uit 2006 na 31 december 2015 niet meer verrekenbaar zijn. Door tijdig

...

Laat een reële inschatting maken van de verschuldigde vennootschapsbelasting in 2015, zodat u niet een te lage voorlopig aanslag voor de vennootschapsbelasting krijgt opgelegd. Als u na afloop van het jaar vennootschapsbelasting blijkt te moeten

...

Wanneer u nog een herinvesteringsreserve heeft die dit jaar gebruikt moet worden, investeer dan nog in 2015. Dat is het geval als 2015 het derde jaar is na het jaar waarin u de herinvesteringsreserve vormde. Hiermee voorkomt u dat u de reserve aan de

...
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search