Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 verminderd met uw heffingsvrije vermogen is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dit jaar in box 3

...

Net als bedrijven in de vennootschapsbelasting mag u ook als particulier giften aan culturele instellingen met een ANBI-status tot maximaal € 5.000 met een factor vermenigvuldigen, maar dan voor de aftrek in de inkomstenbelasting. Deze multiplier bedraagt

...

U kunt dit jaar gebruikmaken van een no-riskpolis voor het in dienst nemen van werklozen van 56 jaar of ouder, die langer dan een jaar een WW-uitkering hebben. Wordt de werknemer langdurig ziek, dan neemt het UWV het ziekengeld van u over.

ODV-aanspraken gaan na uw overlijden over op uw erfgenamen, terwijl pensioenaanspraken na uw overlijden overgaan op uw partner. De ODV breekt dus met het principe van de pensioenregeling. Dit wordt als onwenselijk gezien.

U moet sinds 1 januari 2018 alle werknemers die meer werken dan de normale arbeidsduur van een fulltime werkweek (meestal 36, 38 of 40 uur per week) minimaal evenredig meer minimumloon betalen. Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2018 nieuwe regels

...

Bent u in dienst (geweest) bij uw werk-BV, die u een pensioentoezegging heeft gedaan waarvan de uitvoering is overgelaten aan de holding-BV? Weet dan met welke BV u de afkoopovereenkomst moet sluiten. De holding-BV is de vennootschap die te zijner tijd

...

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer en maakte u gebruik van de landbouwvrijstelling in de btw? Dan is er veel voor u veranderd door de afschaffing van deze vijstelling per 1 januari 2018.

Doet uw bedrijf giften aan culturele instellingen met een ANBI-status?

In dat geval mogen die tot maximaal € 5.000 met een factor 1,5 worden vermenigvuldigd voor de aftrek in de vennootschapsbelasting. Deze multiplier zou per 1 januari 2018

...

Bent u een opdrachtnemer die werkt op basis van een overeenkomst van opdracht? U heeft dan geen arbeidsovereenkomst, maar u voldoet wellicht niet aan de voorwaarden van het zelfstandig ondernemerschap. Om uitbuiting te voorkomen moet uw

...

De nieuwe Privacywetgeving onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (of in het kort: AVG) treedt op 25 mei 2018 in werking. Een belangrijke consequentie hiervan is, dat iedere organisatie die regelmatig persoonsgegevens verwerkt,

...

Search