Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


De Belastingdienst deelt uw bedrijf in een bepaalde sector in voor de sociale verzekeringspremies. U betaalt in de ene sector meer premie dan in de andere sector. Het is dus van groot belang dat u in de juiste premiesector bent ingedeeld.

Wijzigen uw

...

Uw werknemer kan u verzoeken om meer of minder te mogen werken. Sinds 1 januari 2016 kan hij/zij u ook verzoeken om op andere werktijden te mogen werken of op een andere arbeidsplaats (bijvoorbeeld thuiswerken).

Ja, dat zou u denken. Er wordt al zo lang over gewikt en gewogen. Er zijn inmiddels drie varianten bedacht: de vorming van een oudedagsbestemmingsreserve (OBR), het oudedagssparen in eigen beheer (OEB) en de gefaseerde afschaffing van de fiscale

...

De bijtellingscategorieën voor de auto van de zaak zijn in 2016 teruggebracht tot de volgende vier categorieën:

  1. 4%-bijtelling voor de elektrische auto,
  2. 15%-bijtelling voor een auto met een CO2- uitstoot tot 50 gram per kilometer (de hybride auto);
  3. 21%-bijtelling
...

Op grond van fiscale en civielrechtelijke regelgeving mag u als DGA (en tevens werknemer van uw BV) uw pensioenregeling door uw ‘eigen’ BV laten uitvoeren.

Aan deze wijze van uitvoeren is wel de eis gesteld dat u ten minste 10% van het

...

Nadat de Tweede Kamer in november 2015 het Belastingplan 2016 had aangenomen, bleek de kans groot te zijn dat dit plan op onderdelen nog zou wijzigen. Om dit te voorkomen zijn er enkele aanvullende maatregelen getroffen om alsnog voldoende

...

Als een holding-BV een dochter-BV verkoopt, wordt de fiscale eenheid in principe verbroken. Heeft de Belastingdienst een beschikking fiscale eenheid afgegeven, dan blijft echter de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw-schulden bestaan zolang de

...

Het datalekken houdt kort gezegd in dat een bedrijf elke inbreuk op de beveiliging tegen het verlies of de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet melden bij de Autoriteit persoonsgegevens (voorheen: het College bescherming

...

Voor zover nu (27 januari 2016) bekend, vervalt de VAR per 1 mei 2016 en loopt de overgangstermijn tot 1 mei 2017. Uiteraard houden we u op de hoogte van eventuele wijzigingen.

Gebruik modelovereenkomsten

U kunt uw (model)overeenkomst aan de

...

De werkkostenregeling (WKR) geeft aan wanneer u vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan werknemers mag geven. De regels die u moet toepassen bij de toekenning van een bonus, zijn nog niet geheel duidelijk. Echter inmiddels is wel bekend dat u bonussen...
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search