Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSARCHIEF


In modelovereenkomsten staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’ of ‘Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding.

...

Bent u (para)medicus maar niet ingeschreven in het BIG-register, of bent u wel BIG-geregistreerd maar verricht u behandelingen buiten uw BIG-beroep? In dat geval wordt de toepassing van de medische vrijstelling vaak geweigerd. Daarin is sinds kort

...

Stel, u laat de pensioenregeling van uw werknemers omzetten van een eindloon- naar een beschikbare premieregeling. Uw werknemers stemmen hiermee in net als met de overdracht van het ‘eindloonkapitaal’ naar de beschikbare premieregeling.

Stel, u bent DGA en stelt zich borg voor een bankschuld van uw BV. Moet uw echtgenote de borgtochtovereenkomst dan mede ondertekenen? En wat zijn de gevolgen als zij dat niet heeft gedaan en de BV gaat failliet? Onze hoogste rechter, de Hoge Raad,

...

Veel kleine werkgevers kunnen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van maximaal 2 jaar nauwelijks nog opbrengen. Voor hen gloort er hoop op verlichting. Er is namelijk een wetsvoorstel in de maak die de loondoorbetalingsplicht bij ziekte

...

Uw vermogen in box 3 wordt geacht een rendement op te leveren van 4%. Dat wordt belast tegen 30%. Er bestaat al enige tijd veel onvrede over deze box-3-heffing. Met name spaargeld wordt veel zwaarder belast dan dat het aan rendement oplevert.

Doet u als ondernemer voor minimaal € 2.500 milieuvriendelijke investeringen die op de Milieulijst staan? In dat geval komen die investeringen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

...

Ondernemers die in het verleden met hun bank een financieringsovereenkomst hebben gesloten met een rentederivaat zijn niet goed geïnformeerd over de grote risico’s en waren zich daarvan vaak niet bewust. De banken hebben daardoor hun bijzondere

...

Na veel getouwtrek is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om modelovereenkomsten te maken die de Belastingdienst goedkeurt of

...

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet is uitsluitend een werkgeverslast. De werkgeversbijdrage is verlaagd van 6,95% in 2015 naar 6,75% in 2016.

Bepaalde uitkeringsgerechtigden en de directeur-grootaandeelhouder die niet verplicht

...
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search