Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Coronareserve

Volgens de normale regels is een door een vennootschapsbelastingplichtige geleden verlies van enig jaar ‘achterwaarts’ verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (en met de winst van de daarop volgende zes jaren). Door deze achterwaartse verliesverrekening kan een BV de (reeds betaalde) vennootschapsbelasting over de winst van het vorige jaar (deels) terugontvangen. Dit geldt dus ook voor het in 2020 verwachte verlies in verband met de coronacrisis. Het verwachte verlies van 2020 kan echter pas bij de aanslagregeling van het jaar 2020, dus pas in 2021, worden verrekend.

Omdat het kabinet het wenselijk acht dat bedrijven eerder over de noodzakelijke liquiditeiten kunnen beschikken, is de mogelijkheid van een ‘coronareserve’ in 2019 in het leven geroepen. Op de slotbalans van het jaar 2019 mag hierdoor een fiscale reserve kan worden gevormd tot maximaal het bedrag van de fiscale winst van 2019. De fiscale coronareserve mag echter niet hoger zijn dan het in 2020 te verwachten verlies als gevolg van de coronacrisis. Door de coronareserve kan het (verwachte) verlies van 2020 al bij de aanslagregeling van 2019 worden benut. De coronareserve geldt alleen voor vennootschapsbelastingplichtige bedrijven.

Search