Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) / Werktijdverkorting (WTV)

De regeling om werktijdverkorting aan te vragen is met ingang van 17 maart geschrapt en daarvoor in de plaats is een nieuwe tijdelijke regeling bekend gemaakt. Er worden geen oude vergunningen meer verstrekt. De aanvraagprocedure voor NOW zal eenvoudiger zijn en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies.

Omzet

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door 4. Zij vergelijken dat vervolgens met de omzet in maart-april-mei 2020. Maar soms is uitblijvende klandizie pas later terug te zien in de omzetdaling. Daarom kunnen werkgevers ook een periode aangeven voor de omzetvergelijking die 1 of 2 maanden later start. Bij de aanvraag geeft u de verwachte omzetdaling op. Wanneer een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden.

Loonsom

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt UWV automatisch over. UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde socialeverzekeringsloon. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 30 procent bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Er zit daarnaast een maximum aan het loon per werknemer van 9538,- euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Ruim 98,5 procent van de werkenden valt onder dit maximum. De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari die na 15 maart zijn doorgegeven, voor deze regeling niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers gewoon door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet: indien 100% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom indien 50% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom indien 25% van de omzet wegvalt bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Definitieve vaststelling

De definitieve tegemoetkoming wordt achteraf vastgesteld aan de hand van de werkelijke omzetdaling.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Vervolgens zal UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Deze regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en kan worden aangevraagd tot en met 31 mei 2020. De verwachting is dat het loket bij UWV op 6 april open gaat. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen kunnen binnen 2 tot 4 weken een voorschot verwachten.

Zodra het loket open is zijn wij u graag behulpzaam bij het aanvraagproces.

3 situaties

Er zijn inmiddels de volgende situaties van toepassing:

  1. U heeft een WTV-vergunning aangevraagd en gekregen: voor u geldt dat de vergunning volgens de oude regeling wordt afgehandeld. Verlenging van deze vergunning is echter niet meer mogelijk. U kunt een aanvraag indienen op basis van de nieuwe regeling. De nieuwe regeling zal inzicht geven in de handelwijze bij samenloop van de WTV met de mogelijkheid om gebruik te maken van die nieuwe regeling.
  2. Uw aanvraag is in eerste instantie afgewezen: u kunt op basis van de nieuwe regeling opnieuw een aanvraag indien.
  3. U heeft een aanvraag ingediend die nog niet is afgehandeld: uw aanvraag zal worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat ontvangt u opnieuw bericht over de aan te leveren aanvullende gegevens.
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search