Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

ONZE DIENSTEN

Accountancy

Het controleren en samenstellen van uw jaarrekening vormen nog altijd de hoofdwerkzaamheden van een accountant. Maar wat kan je hieruit lezen?

Welke beslissingen moeten hieruit voor de toekomst worden genomen?

Voor elke onderneming is het van belang om tijdig de juiste financiële informatie te verkrijgen. Financiële planning, het formuleren van (haalbare) doelstellingen en een snelle signalering en controle van de actuele resultaten is voor uw onderneming van essentieel belang. Op die manier kunt u adequaat inspelen op de ontwikkelingen van uw organisatie en sturing geven.


 Van de belangrijkste accountantswerkzaamheden zoals:

  • opstellen van begrotingen;
  • opstellen van periodecijfers;
  • opstellen van jaarstukken;
  • controle van de jaarrekening,

vindt u onderstaand meer informatie.

Opstellen begrotingen

Wie op reis gaat, maakt een reisplan. Zo ook bij de aanvang van een jaar dient de ondernemer zijn doelen voor het nieuwe jaar te formuleren en te vertalen in cijfers door middel van een taalstellende begroting. Gedurende het jaar dient te worden bekeken in hoeverre de gestelde doelen zijn behaald. Ons credo is dan ook: 'begroten en controleren' ofwel 'planning en controle'.

Menig ondernemer komt regelmatig voor verrassingen te staan als de (jaar) cijfers achteraf tegenvallen. Wij kunnen niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is om als onderneming vooruit te kijken en tijdig een begroting vast te stellen. Deze begroting dient tussentijds getoetst te worden aan de gerealiseerde cijfers. Op deze wijze kan de administratie voor u een stuk gereedschap worden waarmee u op verantwoorde wijze beleid kunt maken en bijstellen.
Bouwer & Officier Accountants heeft veel know-how en ervaring in huis om u daarmee te helpen.

Opstellen periodecijfers

Achteraf, als het jaar om is, pas inzicht hebben in de resultaten van uw onderneming is volstrekt onvoldoende en niet meer van deze tijd. Bouwer & Officier Accountants verzorgt voor u tussentijdse periodecijfers of kengetallen waarbij de belangrijkste informatie wordt gepresenteerd (omzet, toegevoegde waarde en loonkosten). Voor cliënten die zelf tussentijdse cijfers produceren is het onze taak deze te beoordelen en te analyseren. Hieruit volgen adviezen waarmee u kunt inspelen op de actuele stand van zaken.

Opstellen jaarstukken

Het opstellen van de jaarstukken is de 'core business' van vele accountantskantoren. Het is de jaarlijks terugkerende klus waarbij Bouwer & Officier Accountants voor een werkwijze kiest die volledig is gericht op het belang van u als opdrachtgever. Voordat de jaarstukken definitief worden vastgesteld worden de voorlopige- of conceptjaarstukken met u besproken.
Uw boekhouder / administrateur wordt zoveel mogelijk bij de jaarstukken betrokken en correctieboekingen worden teruggekoppeld met de administrateur. Ook hier staat duidelijkheid voorop en komt u in de definitieve stukken geen verrassingen tegen!

Naar boven

Search