User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Na veel getouwtrek is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de afschaffing van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016. Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om modelovereenkomsten te maken die de Belastingdienst goedkeurt of om maatregelen te treffen waaruit blijkt dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ondernemers die in het verleden met hun bank een financieringsovereenkomst hebben gesloten met een rentederivaat zijn niet goed geïnformeerd over de grote risico’s en waren zich daarvan vaak niet bewust. De banken hebben daardoor hun bijzondere zorgplicht geschonden. Dat oordeelden veel rechters vorig jaar. De financieringsproducten met rentederivaten moesten daarop worden herbeoordeeld, met name op het punt van de kwaliteit van dienstverlening bij het afsluiten van die producten.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Veel kleine werkgevers kunnen de loondoorbetalingsplicht bij ziekte van maximaal 2 jaar nauwelijks nog opbrengen. Voor hen gloort er hoop op verlichting. Er is namelijk een wetsvoorstel in de maak die de loondoorbetalingsplicht bij ziekte terugbrengt van 2 naar 1 jaar. Het tweede ziektejaar wordt voor deze werkgevers geregeld in een publieke verzekering, uit te voeren door het UWV. Werkgevers krijgen tevens de mogelijkheid om via ‘opting out’ niet aan deze publieke verzekering deel te nemen, maar om dat risico – desgewenst tezamen met het eerste ziektejaar – privaat te verzekeren via een verzekeraar. 

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Doet u als ondernemer voor minimaal € 2.500 milieuvriendelijke investeringen die op de Milieulijst staan? In dat geval komen die investeringen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de vervroegde afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Hiermee verlaagt u uw belastbare winst. De MIA en de Vamil hoeven niet te worden aangevraagd, maar het voornemen om de MIA/Vamil toe te passen, moet u wel melden. Het meldingsformulier voor de MIA- en Vamil-regelingen voor het jaar 2016 is beschikbaar. Het formulier voor het jaar 2015 blijft beschikbaar voor investeringen die zijn gedaan in 2015. U doet de melding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Daarvoor heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Dit kunt u aanvragen via www.eherkenning.nl.  

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Uw vermogen in box 3 wordt geacht een rendement op te leveren van 4%. Dat wordt belast tegen 30%. Er bestaat al enige tijd veel onvrede over deze box-3-heffing. Met name spaargeld wordt veel zwaarder belast dan dat het aan rendement oplevert.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Stel, u bent DGA en stelt zich borg voor een bankschuld van uw BV. Moet uw echtgenote de borgtochtovereenkomst dan mede ondertekenen? En wat zijn de gevolgen als zij dat niet heeft gedaan en de BV gaat failliet? Onze hoogste rechter, de Hoge Raad, heeft hierover onlangs een belangrijke uitspraak gedaan.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search