Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Nieuwsbrief eindejaartips

 • All
 • Belastingbetalers
 • DGA
 • Ondernemer
 • Werkgever
 • Werknemer
 • Default
 • Title
 • Date
 • Op 1 oktober jl. eindigde de regeling voor uitstel van betaling van belastingen. Maar kampt u nog steeds met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u onder strikte voorwaarden toch nog uitstel van betaling krijgen tot en met 31 januari 2022.

  Read More
  • Ondernemer
 • Bent u directeur- grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Dan mag u maximaal 3 jaar uw gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon.

  Read More
  • DGA
 • Verliezen uit het verleden kunt u nog maar zes in plaats van negen jaar verrekenen met toekomstige winsten. Deze maatregel geldt voor verliezen die zijn ontstaan in 2019 of latere jaren. De oude termijn van negen jaar blijft van toepassing op verliezen van 2018 en eerdere jaren. De achterwaartse verliesverrekening

  Read More
  • DGA
 • Hebt u in het verleden verliezen geleden, dan kunt u die in de inkomstenbelasting verrekenen met winsten van de voorafgaande 3 jaar of met de winsten van de 9 volgende jaren.

  Read More
  • Ondernemer
 • U gaat in 2022 waarschijnlijk minder vennootschapsbelasting betalen over uw winst dan in 2021.

  Read More
  • DGA
 • Nederlandse vennootschappen die onder de vennootschapsbelastingplicht vallen, kunnen betaalde voorheffingen (dividendbelasting en kansspelbelasting) verrekenen met de verschuldigde vennootschapsbelasting (Vpb).

  Read More
  • DGA
 • Vanaf 1 januari 2022 wordt een nieuwe gerichte vrijstelling voor thuiswerkkosten ingevoerd van € 2 per dag. De vergoeding dekt bijvoorbeeld extra kosten van uw werknemer thuis voor gas- en elektriciteitsverbruik, koffie en/of thee, wc-papier en afschrijvingskosten van een eigen bureau en stoel.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • Volgens de terugbetalingsregeling moet u op 1 oktober 2022 beginnen met terugbetalen van de belastingschuld die u tijdens de coronacrisis tot 1 oktober 2021 hebt opgebouwd.

  Read More
  • Ondernemer
 • Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tot € 1.110.000 wordt verlaagd van 0,50% naar 0,45% in 2022.

  Read More
  • Belastingbetalers
 • Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat omlaag van 37,10% naar 37,07%. Het tarief in tweede schijf blijft 49,5%.

  Read More
  • Belastingbetalers
 • De bestaande versoepeling voor de onbelaste en vaste reiskostenvergoeding is verder verlengd tot 31 december 2021.

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • De data voor de aanvraag van de definitieve vaststelling van NOW 3.0 (derde, vierde en vijfde aanvraagperiode) en die van NOW 4.0 (zesde aanvraagperiode) zijn gelijkgetrokken. U kunt nu voor deze aanvraagperiodes tot en met 22 februari 2023 een aanvraag doen voor de definitieve berekening.

  Read More
  • Ondernemer
 • De schenkvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers zijn alleen voor het jaar 2021 verhoogd met € 1.000. Met deze crisismaatregel komt de vrijstelling van schenkbelasting per kind voor 2021 uit op € 6.604 voor schenkingen van de ouders en de vrijstelling voor overige verkrijgers voor 2021 op € 3.244.

  Read More
  • Belastingbetalers
 • In 2021 kunnen de kosten voor een opleiding of een studie nog voor de inkomstenbelasting in aftrek worden gebracht. In 2022 wordt de aftrekpost vervangen door de subsidieregeling Stimulans van de Arbeidsmarktpositie (STAP-budget).

  Dit geldt niet indien de werkgever de studiekosten voor haar werknemers vergoedt, bij de werkgever blijven de

  Read More
  • Werkgever
  • Werknemer
 • Net als 2020 is het werkkostenbudget voor 2021 verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom.
  Daarboven is het percentage van 1,18 van toepassing. Indien deze ruimte nog is benut, controleer of u de ruimte nog kan gebruiken door bijvoorbeeld uitruil van brutoloon voor nettoloon.

  Read More
  • Ondernemer
  • Werkgever

Search