Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020

Start nieuwe kleineondernemersregeling

Op 1 januari 2020 is de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Deze regeling wordt in de praktijk ook wel omzetgerelateerde vrijstelling omzetbelasting (OVOB) genoemd. Er verandert veel als u van deze regeling gebruikmaakt of wilt maken.

U kon zich vóór 20 november 2019 aan- of juist afmelden voor deze nieuwe regeling om per 1 januari 2020 direct wel of juist niet in de regeling te vallen. U kunt zich ook nu nog aanmelden voor de KOR, maar dan kunt u er pas in het volgende btwaangiftetijdvak gebruik van maken. De KOR start dan in beginsel op 1 april 2020. U moet uiteraard wel aan de voorwaarden voldoen.

Voorwaarden voor deelname

Anders dan bij de oude KOR moet u vooraf beoordelen of u van de regeling gebruik kunt maken. U kunt de regeling namelijk niet met terugwerkende kracht toepassen. De Belastingdienst geeft aan vier weken nodig te hebben om uw aanmelding te verwerken. U moet zich dus uiterlijk 4 weken voor de aanvang van uw btwaangiftetijdvak bij de Belastingdienst aanmelden voor de KOR. Deelname is mogelijk als u een in Nederland gevestigde btw-plichtige ondernemer bent met een maximale jaaromzet van € 20.000 exclusief btw. Ook als de onderneming wordt gedreven in een rechtspersoon (zoals bv’s, stichtingen en verenigingen) kunt u de KOR toepassen. De oude KOR stond alleen open voor ondernemers/natuurlijke personen.

Als u kiest voor deelname aan de KOR, dan geldt dat voor minimaal 3 jaar, tenzij u de omzetgrens tussentijds overschrijdt. In dat geval vervalt de regeling zodra u de grens hebt overschreden. Opnieuw kiezen voor de vrijstelling kan dan pas 3 jaar na de overschrijding.

Let op!

Het is dus van groot belang dat u een reële inschatting maakt (of laat maken) van uw jaaromzet.

Zonnepaneelhouders

Hebt u zonnepanelen en levert u stroom aan uw energieleverancier? In dat geval bent u ook btw-ondernemer. Ook u kunt van de KOR gebruikmaken. Als u dat doet, moet u in beginsel een deel van de in het verleden afgetrokken btw terugbetalen. Dit is het geval als na het jaar van aanschaf nog geen 4 jaar zijn verstreken. Maar het goede nieuws is dat de terugbetaling achterwege blijft als de terug te betalen btw jaarlijks minder bedraagt dan € 500. Meldt u zich in 2020 aan voor de KOR, dan geldt dit in ieder geval gedurende de minimumduur van de OVOB van 3 jaar.

Wat heeft de KOR u te bieden?

Past u de KOR toe, dan heeft u een btw-vrijstelling en daarmee minder administratieve verplichtingen. U hoeft dan geen btw-aangifte te doen. U brengt verder geen btw in rekening, maar dit betekent ook dat u geen btw kunt aftrekken en/of terugvragen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search