Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF APRIL 2020

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan mogelijk onbelast worden vergoed. Dit is het geval als de kosten naar het redelijk oordeel van de werkgever noodzakelijk zijn voor de behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die u daarvoor kunt benutten.

U kunt geen werktijdverkorting meer aanvragen. Deze regeling is vervangen door de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Lopende aanvragen voor werktijdverkorting worden afgehandeld in de NOW.

U kunt van de nieuwe regeling gebruikmaken als u een omzetverlies verwacht van tenminste 20% in de periode 1 maart tot en met 31 mei, of 1 april tot en met 30 juni of 1 mei tot en met 31 juli 2020 (meetperiode). In dat geval kunt u bij het UWV voor een periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020 (misschien met een eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden) een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen.

Betaalt uw bv nu op een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting (Vpb) en verwacht u een lagere winst door het Coronavirus? Laat dan de voorlopige Vpb-aanslag 2020 verlagen. Dat kunt u uitbesteden aan uw adviseur. Wilt u de aanpassing zelf doen, dan doet u dit via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U heeft hiervoor wel eHerkenning nodig. Heeft u dat niet, dan kunt u ook een ‘Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020’ indienen bij de Belastingdienst.

Een maatregel in het kader van de Coronacrisis is de nieuwe ‘Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud’ (NOW). Deze regeling is bedoeld voor werkgevers en vervangt de inmiddels stopgezette werktijdverkorting.

De vraag is of u als DGA en werknemer van uw bv ook gebruik kunt maken van de NOW. Dit is niet het geval. Deze regeling geldt alleen voor WW-verzekerde werknemers. Dus de DGA die wel verzekerd is, kan wel een beroep doen op deze regeling.

Er is een compensatieregeling opengesteld met passende maatregelen voor sectoren die het meest te lijden hebben onder de getroffen maatregelen ter bestrijding van het Coronavirus. Dit is de ‘Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19’ (TOGS, beter bekend als het Noodloket).

Betaalt u een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan uw werknemers?

Gebruikelijk: Er geldt gebruikelijk een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. U mag dan maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht u dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag u de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Komt de werknemer weer naar het werk, dan mag u pas weer een onbelaste reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken. Vergoedt u achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van de werknemer, dan hoeft u geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search