Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF JULI 2018

Fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetting in ODV

Vorig jaar is er een einde gekomen aan de pensioenopbouw in eigen beheer. Naast de keuze om de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken in stand te laten, hebt u tot eind 2019 ook de mogelijkheid om uw pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Maakt u gebruik van een van deze laatste mogelijkheden, dan kunt u uw (ex-)partner compenseren voor het verlies van zijn haar partnerpensioen bij overlijden en voor het recht op verevening van ouderdomspensioen bij scheiden. De vraag is dan of, en hoe die compensatie in de belastingheffing wordt betrokken? Hierover is onlangs meer duidelijkheid gekomen. Daarbij is het van belang of de compensatie plaatsvindt tijdens het huwelijk (geregistreerd partnerschap) of niet, en wanneer de compensatie wordt uitbetaald.

Compensatie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Vindt de compensatie plaats tijdens het bestaan van het huwelijk (of het geregistreerde partnerschap) en wordt deze direct uitbetaald op het moment van afkoop of omzetting, dan vindt geen heffing plaats in de inkomstenbelasting bij uw partner en ook geen aftrek bij u als DGA/pensioengerechtigde. Dit geldt ook voor de situatie waarin u en uw partner een compensatie overeenkomen tijdens het huwelijk (geregistreerd partner schap) die pas wordt ontvangen/ betaald op het moment van scheiding.

Compensatie na het huwelijk of geregistreerd partnerschap

Vindt in het kader van de scheiding de afkoop of omzetting van pensioen plaats en ontvangt uw partner dan een compensatie? In dat geval is deze uitkering bij uw partner belast als periodieke uitkering en is de compensatie bij u als DGA/pensioengerechtigde aftrekbaar als onderhoudsverplichting. Ditzelfde geldt voor de situatie waarin u al gescheiden bent en uw ex-partner al voor de uitfasering van het pensioen in eigen beheer recht had op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen en u en uw partner nu besluiten om de pensioenrechten af te kopen of om te zetten.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search