Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF MEI 2018

Lage sectorpremies voor meer arbeidscontracten maar niet voor min/max-contract

In de sectoren agrarisch bedrijf, bouwbedrijf, horeca, culturele instellingen en het schildersbedrijf gelden een hoge en een lage sectorpremie. In deze 5 sectoren mag u het lage sectorpremiepercentage toepassen voor werknemers die voor een jaar of onbepaalde tijd in dienst zijn. Wel moet u het aantal uren dan eenduidig hebben vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Sinds 1 januari 2018 mag u het lage sectorpremiepercentage ook toepassen voor werknemers in deze sectoren met overeenkomsten voor onbepaalde tijd. U moet daarvoor gelijktijdig aan alle volgende voorwaarden voldoen:

  • de arbeidsovereenkomst moet schriftelijk én voor onbepaalde tijd zijn aangegaan;
  • het aantal uren over een periode van een jaar is vastgesteld – dus niet per week of per maand (jaarurennorm). De arbeid hoeft niet gelijkmatig gespreid te zijn over dat jaar. Het lage premiepercentage kan dus ook van toepassing zijn bij een dienstbetrekking met een gering aantal uren per maand of bij arbeid gedurende een beperkt aantal maanden in het jaar;
  • het loon gelijkmatig wordt betaald over het gehele jaar, ongeacht de in een tijdvak gewerkte uren. Dit heeft geen betrekking op incidentele inkomsten, zoals vakantiegeld en een eindejaarsuitkering;
  • uw werknemer krijgt niet binnen een jaar na aanvang van de dienstbetrekking recht op een werkloosheidsuitkering.

Tip

Krijgt uw werknemer, voor wie het lage sectorpremiepercentage geldt, recht op een WW-uitkering, maar blijft hij gedeeltelijk bij u in dienst? Dan bent u met terugwerkende kracht de hoge sectorpremie verschuldigd vanaf de datum van indiensttreding tot het moment waarop de werknemer recht krijgt op de WW-uitkering. Vanaf dat moment geldt het lage sectorpremiepercentage.

Niet voor min/max-contract

Vanaf 2018 is bij een min/maxcontract altijd het hoge sectorpremiepercentage van toepassing. In de praktijk werd toegestaan dat bij een min/max-contract het lage sectorpremiepercentage werd toegepast. Maar omdat het aantal uren variabel is, bestaat hierbij het risico dat de werknemer een WW-uitkering krijgt. Het aantal te werken uren is niet eenduidig vastgesteld, zodat het lage sectorpremiepercentage formeel al niet mocht worden toegepast.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search