Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018

Minder belasting betalen in box 3

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 verminderd met uw heffingsvrije vermogen is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dit jaar in box 3 verschuldigd bent. Dit jaar bedraagt uw heffingsvrije vermogen € 30.000 (per belastingplichtige). Een verhoging met € 5.000 ten opzichte van vorig jaar. Bovendien wordt er meer aangesloten bij het werkelijk rendement op uw spaargeld. Daardoor wordt het fictief rendement waarover u 30% box 3-heffing moet betalen lager. In 2018 bedragen de fictieve rendementspercentages:

Belastbaar vermogen (na inflatiecorrectie) Fictief rendementspercentage
€30.000 - €100.800 2,02% (dit was 2,65%)
€100.800 - €1.008.000 4,33%
Boven €1.008.000 5,38%

Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen.

Verdeel uw vermogen

Tot 1 januari 2017 maakte het niet veel uit bij welke partner het vermogen in box 3 werd aangegeven. Er was slechts één fictief rendement van 4%, ongeacht de omvang van het vermogen. Dat is veranderd door de invoering van de verschillende fictieve rendementen in box 3. De fictieve rendementen lopen immers op naarmate u meer box-3-vermogen heeft (zie de tabel hiervoor). Over de fictieve rendementen betaalt u 30% box-3-heffing. Het is nu dus wel van belang geworden om uw vermogen tussen u en uw partner te verdelen.

Voorbeeld

Heeft u bijvoorbeeld een box-3- vermogen van € 200.000, dan is het verstandig om dit over u beiden gelijkelijk te verdelen, zodat bij ieder van u het fictief rendementspercentage van 2,02% van toepassing is. Verdeelt u niet, dan bedraagt dat percentage 4,33% voor het box 3-vermogen boven € 100.800.

Onderzoek de alternatieven

Bedraagt uw gezamenlijk box- 3-vermogen minder dan € 201.600? In dat geval leidt de invoering van het 3-schijvensysteem in box 3 (zie tabel hiervoor) tot een belastingverlaging. Voor de grotere vermogens betekent het nieuwe systeem vaak een belastingverzwaring. Het is daarom zinvol om te kijken of er alternatieven zijn. Zo kunt u misschien beter uw eigenwoningschuld aflossen, of uw vermogen overbrengen naar een open fonds voor gemene rekening of misschien wel naar een BV? Het is de moeite waard om dit eens te laten uitzoeken.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search