Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

EINDEJAARTIPS 2018

In de Belastingplannen 2019 kwam de verlaging van de tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) aan de orde. Doordat de afschaffing van de dividendbelasting toch niet doorgaat, is er € 1,9 miljard budget vrijgekomen dat in het bedrijfsleven wordt geïnvesteerd.

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt 1,2% van het totale fiscale loon in 2018. U kunt deze ruimte in beginsel gebruiken voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen, zoals een kerstpakket aan uw personeel of een eindejaarsuitkering. Toch wordt de vrije ruimte door veel werkgevers niet helemaal benut. Wilt u uw werknemers nog een extraatje geven, zonder dat u daar veel extra kosten aan heeft? Ga dan na of u hiervoor nog vrije ruimte te besteden heeft.

Hogere bijtelling voor elektrische auto van de zaak

Het rijden in een nul-emissieauto van de zaak is vanaf volgend jaar een stuk duurder. Dat komt doordat het bijtellingspercentage van 4% voor het privégebruik van auto’s zonder CO2-uitstoot vanaf 1 januari 2019 niet meer van toepassing is op de volledige cataloguswaarde van de auto. Voor zover die waarde meer bedraagt dan € 50.000 geldt een bijtelling wegens privégebruik van 22%.

Per 1 januari 2019 moet u uiterlijk in de maand juli van het volgende jaar overuren uitbetalen aan uw werknemer.

De formulering van de huidige Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is onduidelijk, met name bij maandbetalingen. Daarin staat dat u dit ‘uiterlijk in de eerste uitbetalingstermijn na 1 juli van het volgende jaar’ moet doen. Bij maandbetalingen levert dit onduidelijkheid op, omdat niet duidelijk is of uiterlijk in juli of in augustus van het volgende jaar is bedoeld. Die onduidelijkheid is nu dus weggenomen.

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en het maandloon van de ontslagen werknemer. Er geldt wel een maximum van € 79.000 of een jaarloon als dat hoger is. Het maximum gaat volgend jaar omhoog naar € 81.000.

Werknemers krijgen vanaf 1 januari 2019 langer verlof na de bevalling van hun partner. Fulltime werknemers hebben dan recht op 5 dagen geboorteverlof (nu nog: kraamverlof). Parttimers krijgen verlof naar rato van de arbeidsduur per week. U moet als werkgever tijdens dit verlof het volledige loon van de werknemer doorbetalen.

Heeft u een pensioentekort, dan kunt u hiervoor een aanvullend inkomen regelen. Bijvoorbeeld door bij een verzekeraar een lijfrentepolis te sluiten of bij een bank een lijfrentebankspaarproduct. De lijfrentepremie die u in 2018 heeft betaald, kunt u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2018 die u volgend jaar indient bij de Belastingdienst. Het is niet meer mogelijk om na afloop van het jaar de lijfrentepremie te betalen en dan de aftrek terug te wentelen naar het voorafgaande jaar.

De definitieve forfaitaire rendementspercentages voor de box-3-heffing in 2019 zijn bekendgemaakt (tussen haakjes forfaitair rendementspercentages 2018):

Belastbaar vermogen Forfaitair rendementspercentage
tot € 71.651 1,94% (2,02%)
€ 71.651 tot € 989.737 4,55% (4,33%)
Boven € 989.737 5,60% (5,38%)

Dit betekent een verlaging van de box-3-heffing voor de kleine spaarder, maar grote vermogens zullen juist zwaarder worden belast. Hoe groter uw vermogen is, des te meer rendement u geacht wordt te maken en dus hoe meer box-3-heffing u moet betalen. Het kan dus verstandig zijn om uw box-3-vermogen te verlagen. Dat kan bijvoorbeeld door de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search