Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

Nieuwe Arbowet in werking getreden

Op 1 juli 2017 is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. De wijzigingen hebben gevolgen voor u en voor uw werknemers. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Uw werknemer heeft het recht om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Dat geldt tijdens ziekte, maar ook als er nog geen sprake is van verzuim. U moet dit recht kenbaar maken aan de werknemer en er mogen geen onnodige drempels worden opgeworpen qua tijd en plaats. De bedrijfsarts informeert u niet over het consult, de aanleiding of de uitkomsten daarvan op een tot de werknemer herleidbaar niveau.
  • Uw werknemer krijgt ook een recht op een second opinion door een andere bedrijfsarts. Dit is niet hetzelfde als een second opinion of deskundigenoordeel door het UWV!
  • De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht wat betreft de keuze van de preventiemedewerk(st)er. U en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten met een gedeeld standpunt komen over de rol en taken van de preventiemedewerk(st)er binnen uw bedrijf en over hoe deze taken worden uitgevoerd. Ook wordt vastgelegd. dat de preventiemedewerk( st)er adviseert aan – en nauw samenwerkt met – de bedrijfsarts en de arbodienst. Minimaal eens per jaar moeten u en de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging de stand van zaken op het gebied van gezond en veilig werken in uw bedrijf bespreken en vastleggen. De preventiemedewerk(st)er moet in elk geval worden ingeschakeld bij de risico-inventarisatie en arbeids-beschermende maatregelen;
  • U bent verplicht om de bedrijfsarts werkplekken te laten bezoeken en zelfstandig te laten spreken – ook buiten uw waarneming of medeweten om – met belanghebbende werknemers, de preventiemedewerk( st)er, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  • De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben en adviseren over preventieve maatregelen wat betreft arbobeleid. Hij/zij moet beroepsziekten melden en u adviseren met inachtneming van zijn/haar geheimhoudingsplicht. De wijze waarop de bedrijfsarts en arbodienst hun taken uitvoeren, moet worden vastgelegd.
  • Bij de vastlegging van gegevens moet rekening worden gehouden met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens). Vastlegging gebeurt in uw verzuimregistratieof verzuimreglement of in een contract met de arbodienst of met de door u ingehuurde dienstverlener. Ook moet u weten wat u uw werknemer wel of niet mag vragen over zijn gezondheid, in het geval van verzuim of als u premiekortingen of loonkostenvoordelen wilt toepassen.

Contracten aanpassen

U zult uw (basis)contracten met arbodiensten moeten aanpassen. U krijgt daarvoor tot 1 juli 2018 de tijd. Zijn de contracten op dat moment niet aangepast, dan volgt een boete. De arbokosten per werknemer zullen door de wijzigingen stijgen. U doet er verstandig aan om u dit jaar al te verdiepen in de nieuwe eisen en tarieven van arbodiensten. Op die manier kunt u tijdig een goed (basis) contract sluiten tegen een concurrerende prijs.

Let op

Bent u een werkgever die eigenrisicodrager is voor de ZW of de WGA? In dat geval moet u ervoor zorgen dat de contractuele afspraken met uw arbodienst ook toezien op de verzuimbegeleiding. De kosten hiervan zijn voor uw rekening. U mag die niet verhalen op uw werknemers.
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search