Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2017

Handhaving Wet DBA verder uitgesteld tot 1 juli 2018

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verder uitgesteld tot in ieder geval 1 juli 2018. U hoeft als opdrachtgever en opdrachtnemer daardoor geen boetes of naheffingen te vrezen, wanneer achteraf wordt geconstateerd dat er sprake is van een dienstbetrekking.

Verzoek tijdig om teruggaaf buitenlandse btw

Bent u btw-ondernemer en hebben ondernemers in een andere EU-lidstaat aan u in 2016 buitenlandse btw in rekening gebracht? Die btw kunt u terugvragen via de Belastingdienst.

Hiervoor moet worden ingelogd op een speciale website. Zodra het teruggaafverzoek is ingediend, stuurt de Belastingdienst dit verzoek binnen 15 dagen door naar de belastingdienst van het EU-land waar de btw wordt teruggevraagd. Duurt dit langer, dan maakt u mogelijk aanspraak op coulancerente. De teruggaafverzoeken moeten uiterlijk op 30 september 2017 zijn ingediend. Uitstel is niet mogelijk. •

Stel, u besluit om uw in eigen beheer opgebouwde pensioen af te kopen. De afkoopsom wordt gezien als loon uit vroegere dienstbetrekking.

De bv die optreedt als pensioenuitvoerder, moet hierover loonbelasting inhouden en afdragen. Doet de pensioenuitvoerende bv nog geen aangifte loonheffingen? In dat geval hoeft zij geen verzoek te doen tot het uitreiken van een aangifte loonheffingen. Na inzending van het informatieformulier over de afkoop zal de Belastingdienst zelf, eenmalig en digitaal, een aangifte loonheffingen uitreiken aan de pensioenuitvoerende bv. De pensioenuitvoerende bv is verplicht tot het doen van de aangifte loonheffingen. Was u bijvoorbeeld in het verleden in dienst bij een werk-bv die tevens het pensioen heeft toegezegd – maar de pensioenvoorziening is gevormd op de balans van de holding-bv – dan dient de holding-bv aangifte loonheffingen te doen.

Wenst u een werknemer wegens disfunctioneren te ontslaan? Zorg dan dat u goed voorbereid bent.

Start u een ontslagprocedure zonder dat het niet functioneren van uw werknemer uit de verslaglegging blijkt, dan vangt u bot bij de rechter. Zonder deze verslagen is er namelijk geen reden om te twijfelen aan de inzet van uw werknemer. Een ontslagzaak start met een goed verbeterplan en het benoemen van de juiste verbeterpunten. Ook begeleiding hoort daarbij. Leg alle stappen en ontwikkelingen secuur vast. Een goede voorbereiding maximaliseert de kans op een succesvolle afronding van de ontslagprocedure.

Er wordt al jaren geknaagd aan de pensioenregelingen. De ene versobering is nog niet achter de rug of de volgende wordt al weer aangekondigd.

Een belangrijke wijziging die op 1 januari 2018 ingaat, is de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar. U zult uw pensioenregelingen hier waarschijnlijk op moeten aanpassen. Maar dat gaat niet zomaar. Het pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers, waarin u niet eenzijdig wijzigingen kunt aanbrengen. U zult dus in overleg moeten treden met uw werknemers of hun vertegenwoordigers. Dat kost tijd en dus doet u er verstandig aan om daar nu al mee te beginnen.

U heeft de instemming nodig van uw partner voor het afkopen of omzetten van uw pensioenaanspraken.

Onder ‘partner’ wordt verstaan uw echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde partner of de partner in de zin van de pensioenovereenkomst die u met uw bv heeft afgesloten. Daarnaast moet ook uw ex-partner instemmen met een voorgenomen afkoop of omzetting. Uw ex-partner hoeft alleen instemming te verlenen als hij/ zij recht heeft behouden op een deel van de af te kopen of om te zetten pensioenaanspraak. Voor elke (ex-) partner moet u apart het informatieformulier ‘Afkoop of omzetting van pensioen in eigen beheer’ invullen en indienen bij de Belastingdienst. U vindt dit formulier in het onderdeel ‘Programma's en formulieren’ onder "Personeel en loon" op de site van de Belastingdienst.

Uw vrijgestelde schenking voor de eigen woning belastingvrij aanvullen in 2017?

Dat kan, maar niet altijd. De begunstigde kan per schenker eenmaal in zijn leven gebruikmaken van één van de vrijstellingsregelingen voor de eigen woning. Heeft u in 2015 of 2016 voor het eerst gebruik gemaakt van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning? In dat geval kunt u die in 2017 of 2018 nog aanvullen tot het bedrag van de verhoogde vrijstelling voor de eigen woning.

Wat kunt u doen als uw ex-werknemer het concurrentiebeding overtreedt?

Stel, u heeft een concurrentiebeding opgenomen in het arbeidscontract met uw werknemer. Uw werknemer vertrekt naar een concurrent en wat blijkt, hij overtreedt het concurrentiebeding. Wat kunt u daartegen ondernemen?

Uiteraard kunt u uw ex-werknemer een verbod opleggen om het beding te overtreden. Vergeet ook het boetebeding niet! Ook kunt u de nieuwe werkgever benaderen met een pittige, goed onderbouwde brief vanwege onrechtmatig handelen. Hij/zij profiteert immers van de overtreding van het beding. Daarbij kunt u vervolgens onderhandelen over het afkoopbedrag, waarvoor u afstand wilt doen van het beding.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search