Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

NIEUWSBRIEF JUNI 2017

UBO-register komt eraan

Er is een start gemaakt met de komst van het UBO-register. Daarin staat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die uiteindelijk eigenaar zijn of zeggenschap hebben over onder meer BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen, maar ook over maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen. Het gaat steeds om natuurlijke personen die meer dan 25% belang hebben in een onderneming of rechtspersoon.

Er is inmiddels een voorlopig wetsvoorstel gepubliceerd. Als het wetsvoorstel definitief is, moet de hele parlementaire weg nog worden afgelegd. Toch moet het UBO-register er uiterlijk op 26 juni 2017 zijn. Dat is een Europeesrechtelijke verplichting.

Wie en wat wordt geregistreerd?

In het wetsvoorstel wordt beschreven wie UBO’s zijn, van welke vennootschappen de gegevens van uiteindelijk belanghebbenden moeten worden geregistreerd, wie toegang heeft tot het register, wie welke informatie moet aanleveren, welke informatie over een uiteindelijk belanghebbende wordt verstrekt en wie het beheer over het UBOregister voert. Dit laatste punt - het beheer - wordt waarschijnlijk een taak van de Kamer van Koophandel. Een deel van het register wordt openbaar. Ook zijn er waarborgen opgenomen ter bescherming van de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden.

Er is momenteel veel kritiek op het deels openbaar maken van het UBO-register en de waarborgen ter bescherming van de privacy. Die waarborgen worden onvoldoende geacht. Dit kan nog wel eens een staartje krijgen bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search