NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

De invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA in ieder geval uit te stellen tot 1 januari 2018.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Bent u directeur en aandeelhouder met een aanmerkelijk belang (5% of meer aandelenbezit)? In dat geval valt u onder de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Er wordt verondersteld dat u als directeurgrootaandeelhouder (DGA) in beginsel ten minste een bepaald loon geniet, ongeacht het loon dat u feitelijk heeft ontvangen.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Neemt u een arbeidsgehandicapte in dienst?
In dat geval kunt u gebruik maken van een no-riskpolis. Wordt de arbeidsbeperkte werknemer ziek, dan is de loondoorbetaling door deze polis afgedekt. De polis was tijdelijk (tot 1 januari 2021), maar voortaan kunt u de no-riskpolis onbeperkt gebruiken. Wilt u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst nemen? Kijk dan op de nieuwe kandidatenverkenner www.werk.nl/kandidatenverkenner om de juiste persoon te vinden.

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

U gaat met uw BV allerlei rechtsverhoudingen aan. U leent bijvoorbeeld bij (of aan) uw BV of u neemt bedragen op in rekening-courant bij uw BV. Of u maakt afspraken over uw arbeidsvoorwaarden. Wist u dat u wettelijk verplicht bent om deze onderlinge rechtsverhoudingen schriftelijk vast te leggen en dat u deze moet bewaren in uw administratie?

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search