Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

EINDEJAARTIPS 2017

Plannen uit het Regeerakkoord voor de zzp’er

In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. Ja, u leest het goed. Maar er is meer.

Zo komt er een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt. Hierna volgen op hoofdlijnen de plannen die nog in concrete voorstellen moeten worden omgezet, waarover de Tweede en daarna de Eerste Kamer nog moeten beslissen.

Uw BV gaat minder vennootschapsbelasting betalen. Maar nog niet volgend jaar.

De aangekondigde verlenging van de eerste schijf van de vennootschapsbelasting van 20% van € 200.000 naar € 250.000 gaat namelijk niet door. Maar als het aan het nieuwe kabinet ligt, gaan de tarieven vanaf 2019 wel omlaag. Het 20%-tarief gaat stapsgewijs in drie jaar naar 16% en het 25%-tarief naar 21%. Het is dus interessant om winst uit te stellen.

Tip

U kunt winst uitstellen door bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud te vormen of een garantievoorziening. Ook kunt u bepaalde kosten activeren, zoals onderzoeks- en ontwikkelingskosten. Wij beoordelen graag de mogelijkheden die uw BV heeft.
Minder belasting betalen in box 3

Voor de heffing in box 3 geldt slechts één peildatum: 1 januari van het kalenderjaar. De waarde van uw vermogen op 1 januari 2018 is dus bepalend voor de inkomstenbelasting die u dat jaar in box 3 verschuldigd bent. Het kan dus verstandig zijn om de geplande aankoop van dure goederen die niet tot box 3 worden gerekend (denk aan een auto, boot of kunstwerk), nog dit jaar te doen.

We noemen nog enkele andere aangekondigde maatregelen uit het Regeerakkoord. Zo wil het kabinet Rutte III het belastingtarief in box 2 van de inkomstenbelasting in 2020 verhogen van 25% naar 27,5% en in 2021 naar 28,5%. De voorwaartse verliesverrekening in de vennootschapsbelasting wordt teruggebracht van 9 naar 6 jaar. U kunt verliezen nog wel één jaar terug verrekenen. Maakt u gebruik van de innovatiebox? In dat geval krijgt u mogelijk te maken met een tariefsverhoging. Het nieuwe kabinet wil het tarief van de innovatiebox verhogen van 5% naar 7%. Tot slot noemen we dat de dividendbelasting vrijwel geheel wordt afgeschaft.

Sinds 1 januari 2017 is de bestaande eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning permanent verhoogd naar € 100.000 per schenker. De begunstigde hoeft geen kind van de schenker te zijn om de permanente eenmalige schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te kunnen benutten. Hij/zij moet wel voldoen aan de leeftijdsgrenzen. De begunstigde (of zijn/haar fiscaal partner) moet tussen 18 en 40 jaar zijn. Verder kan de begunstigde maar één keer van dezelfde schenker een schenking krijgen met toepassing van de vrijstelling tot € 100.000. Het is ook mogelijk geworden om de schenking te spreiden over drie achtereenvolgende jaren.

Als het aan het nieuwe kabinet Rutte III ligt, gaat het verlaagd btwtarief van 6% naar 9%. De maatregel is nodig om de financiële gevolgen van de verlaging van de tarieven voor de inkomstenbelasting te compenseren. Dit betekent dat de eerste levensbehoeften duurder worden, maar ook de diensten van bepaalde ondernemers.

Bent u kapper, schoenmaker, fietsenmaker dan worden uw diensten 3% duurder. Ook als u bepaalde onderhoudswerkzaamheden aan woningen verricht, zoals stukadoorswerk, dan worden die werkzaamheden 3% duurder. De eerste protesten vanuit de horeca zijn al waargenomen en ook de oppositie in de Tweede Kamer en enkele maatschappelijke organisaties hebben de krachten inmiddels gebundeld om zich tegen deze tariefsverhoging te verzetten. Het is dus nog niet zeker of de maatregel ook daadwerkelijk zal worden ingevoerd.

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft ook ingrijpende plannen gepresenteerd in de inkomstenbelasting (IB) en btw die vrijwel iedereen gaat merken in zijn/haar portemonnee. Ook deze plannen moeten nog in wetsvoorstellen worden verwerkt en ook dan moeten de Tweede en daarna de Eerste Kamer hierover nog beslissen, dus ook hier geldt: niets is nog zeker. Toch noemen we hierna alvast de meest ingrijpende maatregelen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search