Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Eindejaartips

Het kabinet heeft haar nieuwe plannen voor de komende jaren weer gepresenteerd en ter behandeling aangeboden aan de Tweede Kamer. Hoe kunt u als ondernemer hier gebruik van maken en belasting besparen? Door nog voor het einde van het jaar in actie te komen!

BTW van 6% naar 9%

De tariefsverhoging geldt voor alle leveringen en diensten die vanaf 1 januari 2019 worden verricht of afgerond, kortom wanneer de producten over de toonbank gaan of fysiek geleverd worden aan uw derdekanaal. Het moment van factureren is dus niet bepalend voor het te hanteren tarief: levert u op oudejaarsdag dan factureert u deze in januari 2019 nog steeds met 6%.
Er is één uitzondering: zijn goederen geleverd na 1 januari 2019 maar al betaald vóór 1 januari 2019 dan hoeft de BTW niet gecorrigeerd naar 9%.

Tips:

  • maak gebruik van deze uitzondering en factureer uw afnemers vooruit
  • denk ook na over uw eigen orders: door te plaatsen én te betalen in 2018 met levering in 2019 bespaart u zelf ook 3%
  • zorg dat uw kassa-, factureer- en boekhoudsysteem tijdig zijn ingesteld op het hogere tarief
  • denk na over het al of niet doorberekenen van de tariefsverhoging en herrekening van uw eigen kostprijzen
  • overweeg of u de periode tot 1 januari commercieel kunt benutten (nu nog met 6% BTW!)

Compensatieregeling transitievergoeding

Neemt u via het UWV na twee jaar ziekte afscheid van een zieke werknemer, dan betaalt u transitievergoeding. Om hier onderuit te komen werd het dienstverband soms slapend gehouden.
Met terugwerkende kracht voor deze ontslagen vanaf 1 juli 2015 is er (vanaf 2020 aan te vragen) een compensatieregeling waardoor u als werkgever wordt gecompenseerd voor deze transitievergoeding.
Een slapend dienstverband heeft dus geen voordeel meer, en werkt uiteindelijk zelfs in uw nadeel. De slapende dienstjaren tellen namelijk wel mee voor de berekening van de transitievergoeding, maar u krijgt hier geen compensatie voor. Het is dus verstandig om nog dit jaar actie te ondernemen.

Dividend uitkeren?

Tot ieders grote verassing wil het kabinet vanaf 2020 belasting gaan heffen op leningen met de eigen B.V. boven € 500.000. Daarnaast gaat het box 2 tarief in 2020 omhoog naar 26,25% en 26,9% in 2021.
Als u weet dat u de komende jaren box 2 belasting gaat betalen, is de timing hiervan dus erg belangrijk waarmee een aanzienlijk belastingvoordeel behaald kan worden. Denk bijvoorbeeld aan aflossing van uw lening bij de B.V., als u een grote uitgave verwacht of als u de bakkerij wilt verkopen.

Vennootschapsbelasting

Heeft u een B.V. dan krijgt u vanaf 2019 te maken met:

  • niet meer afschrijven over onroerend goed in eigen gebruik als de boekwaarde de WOZ-waarde bereikt (was 50%);
  • beperking van de voorwaartse verliesverrekeningstermijn van 9 naar 6 jaar;
  • verlaging van het tarief van 20% naar 19% (tot een winst van € 200.000) en van 25% naar 24,3% (winst vanaf € 200.000).

Deze maatregelen kunt u in overweging nemen bij het nemen van bijvoorbeeld investerings- of juist desinvesteringsbeslissingen.

Investeringsaftrek

Zoals elk jaar is het goed te kijken naar uw ruimte voor de investeringsaftrek. Vanaf 2019 wordt de energie-investeringsaftrek verlaagd van 54,5% naar 45%.
Het naar voren halen van geplande investeringen is dus de moeite waard!

Inspelen op de actualiteit blijft echter altijd maatwerk en wij adviseren u dan ook om dit met uw adviseur te bespreken.
Tags: , ,
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search