Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Steunmaatregelen Corona

corona3_601x231.jpg

 

Noodpakket 2.0

Inmiddels zijn we toe aan een tweede noodsteunpakket voor ondernemers.
Het nieuwe pakket zal 1 juni 2020 van kracht worden en bestaat uit aanpassingen op bestaande regelingen NOW en Tozo en een nieuwe regeling de Tegemoetkoming Vaste Lasten MLB (TVL) als opvolger van de TOGS. 

De overige bestaande regelingen BMKB, GO, KKC, COL uit het eerste noodpakket lopen door tot 1 oktober 2020.

De overheidsmaatregelen om het Corona-virus in te dammen volgen zich in rap tempo op en hebben een enorme invloed op u, uw werknemers en uw onderneming.

De overheid heeft diverse steunmaatregelen toegezegd waarover ons vele vragen bereiken. Hieronder zetten wij kort uiteen op welke manier u financieel een tegemoetkoming kunt krijgen.

Bouwer & Officier B.V.

Michel Duijm
Wij realiseren ons dat er een zeer moeilijke en onzekere tijd aanbreekt en wensen u, naast een goede gezondheid, sterkte toe.
Wij dragen graag een steentje bij door u behulpzaam te zijn bij het aanvragen en adviseren over deze steunmaatregelen.
Michel Duijm Directeur
 • Default
 • Title
 • Date
 • Ook warme bakkers komen nu in aanmerking voor steunmaatregelen. Tot nu toe was het zo dat winkels in brood en banket (SBI code 47.24.1) al wel in aanmerking kwamen voor de steunmaatregelen maar gek genoeg het vervaardigen van brood en banket (SBI code 10.71) niet.

  Read More
 • De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten is bedoeld voor flexwerkers die als gevolg van de coronacrisis een substantieel inkomensverlies hebben geleden en die geen aanspraak maken op WW, bijstand of een andere sociale zekerheidsregeling.
  Het streven is om het aanvraagloket bij het UWV vanaf 22 juni voor een periode van

  Read More
 • Deze regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven met maximaal 250 werknemers die structureel meer dan 30% omzetverlies leiden door de coronacrisis. Zij kunnen tot 50.000 euro (belastingvrije) tegemoetkoming voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020 krijgen om vaste lasten (excl. loonkosten) op te kunnen blijven brengen.

  Read More
 • Vanaf 16 maart konden ondernemers bijzonder uitstel aanvragen voor verschillende belastingen als het bedrijf door de coronacrisis in de betalingsproblemen was gekomen. Dit uitstel werd automatisch voor drie maanden verleend. Bij de ondernemers die in maart dit uitstel hebben aangevraagd loopt dit dus binnenkort af.

  Read More
 • Kleine ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en met voldoende terugbetaalcapaciteit kunnen een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. Het leenbedrag mag maximaal 25% van de omzet bedragen. De Nederlandse overheid zal voor 95% garant staan.

  Read More
 • TOZO 2.0

  2020-05-22 07:22:00

  Deze regeling wordt met 3 maanden verlengd tot eind augustus en staat ook open voor nieuwe aanvragen. Nieuw is dat bij TOZO 2 het partnerinkomen meetelt voor het vaststellen van de hoogte van de uitkering. Ook de lening voor bedrijsfskapitaal binnen de TOZO wordt verlengd. Het maximaal te lenen bedrag

  Read More
 • NOW 2.0

  2020-05-22 09:21:55

  De NOW wordt verlengd maar er zijn wel enkele voorwaarden aangepast:

  Read More
 • Deze regeling is speciaal bedoeld voor innovatieve bedrijven (startups en scale-ups). Vanaf 29 april kunnen bedrijven een aanvraag doen voor een lening tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro, af te lossen in 3 jaar. Bij bedragen boven de € 250.000 wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of

  Read More
 • De belastingdienst verleent langer uitstel van betaling aan ondernemers: terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Ook de verlaging van de belasting- en invorderingsrente loopt door tot 1 oktober 2020. Ook de andere belastingmaatregelen uit het eerste steunpakket, zoals een versoepeling van het urencriterium voor ZZP-ers en de betaalpauze voor

  Read More
 • Melding betalingsonmacht

  2020-05-14 06:29:59

  Als bestuurder van een rechtspersoon kunt u onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld, als uw organisatie de belastingen en premies niet kan betalen.
  Het gaat hierbij - onder andere - om:

  Read More
 • Bij de toepassing van de volgende reorganisatiefaciliteiten in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, is onder voorwaarden fiscale terugwerkende kracht mogelijk tot het begin van een boekjaar:

  Read More
 • Ondernemers hoeven in meerdere gemeenten voorlopig geen lokale belastingen te betalen. In sommige gemeenten kan uitstel van betaling aangevraagd worden, in andere gemeenten wordt later begonnen met het innen van belastingen of het versturen van aanslagen. Andere gemeenten zullen voorlopige geen aanmaningen sturen. De duur van de maatregelen verschilt per

  Read More
 • De ‘vrije ruimte’ in de werkkostenregeling voor het jaar 2020 wordt verhoogd tot 3% voor de eerste € 400.000 aan loonsom per werkgever. Het doel is mogelijkheden bieden aan werkgevers die daar de ruimte voor hebben om hun werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld door het verstrekken

  Read More
 • Als een kredietverstrekker (vaak: de bank) in verband met de coronacrisis een betaalpauze (tijdelijk uitstel van betaling van de aflossing en rente) voor een hypotheek inlast, kan dit zonder nadere maatregelen leiden tot verlies van de hypotheekrenteaftrek voor particulieren. Het kabinet komt met een regeling om dit te voorkomen. Deze

  Read More
 • Er is een wetsvoorstel in voorbereiding op grond waarvan aanmerkelijkbelanghouders die meer dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) van hun BV hebben geleend, over het meerdere inkomstenbelasting in box 2 moeten gaan betalen. Het plan was om dit wetsvoorstel in 2022 in werking te laten treden. De inwerkingtreding van deze wet is

  Read More
 • Coronareserve

  2020-05-14 06:40:29

  Volgens de normale regels is een door een vennootschapsbelastingplichtige geleden verlies van enig jaar ‘achterwaarts’ verrekenbaar met de winst van het voorafgaande jaar (en met de winst van de daarop volgende zes jaren). Door deze achterwaartse verliesverrekening kan een BV de (reeds betaalde) vennootschapsbelasting over de winst van het vorige

  Read More
 • Versoepeling urencriterium

  2020-05-14 06:39:49

  Zelfstandige ondernemers zoals eenmanszaken en firmanten in een vennootschap onder firma zijn onderworpen aan de inkomstenbelasting (IB-ondernemers). Deze ondernemers kunnen gebruik maken van bepaalde ondernemersfaciliteiten mits aan het zogenoemde urencriterium wordt voldaan. Dit geldt voor de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve. Volgens het urencriterium moeten IB-ondernemers ten minste 1225

  Read More
 • Een aanmerkelijkbelanghouder, een natuurlijk persoon die ten minste 5% aandelen in een BV bezit, die arbeid verricht voor de BV waarin de aandelen worden gehouden, moet een bepaald ‘gebruikelijk loon’ aangeven. Daarover is (loon- en) inkomstenbelasting verschuldigd. Volgens de normale regels geldt dit ook als de omzet in een jaar

  Read More
 • De Belastingdienst zal de komende tijd geen verzuimboeten opleggen voor het niet (tijdig) betalen van belasting. Het kan gebeuren dat een verzuimboete wegens het niet (op tijd) betalen wordt opgelegd bij een naheffingsaanslag waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gevraagd. Deze boete hoeft u niet te betalen en zal

  Read More
 • Invorderingsrente

  Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Dit wordt nu (tijdelijk) verlaagd naar 0,01%. Deze wijziging gaat in vanaf 23 maart 2020 en geldt voor 3 maanden. Deze tariefsverlaging zal gelden voor alle

  Read More
 • Uitstel van betaling

  2020-05-14 06:25:32

  U kunt voor ten minste 3 maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Voor alle hiervoor genoemde belastingen geldt dat verzoeken die voor 19 juni 2020 gedaan zijn onder de versoepelde regeling vallen. Het is ook mogelijk om voor een langere periode uitstel van betaling aan te vragen. Het bijzonder uitstel

  Read More
 • Leverancierskrediet

  2020-04-08 08:09:32

  Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd

  Read More
 • Voor ondernemers die hun omzet (bijna) helemaal zien verdampen, zoals de horeca, cultuursector, reisbranche, kappers etc is er een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000.
  Per 30 maart 2020 is de regeling ook opengesteld voor ondernemers in de non-food zoals winkeliers. Op 7 maart is besloten deze regeling verder aan te vullen

  Read More
 • Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor

  Read More
 • Deze regeling gaat versneld open. Dankzij deze maatregel kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en kunnen ondernemers eerder en meer geld lenen. De regeling is van kracht vanaf maandag 16 maart 2020.

  Bedrijven kunnen de BMKB benutten voor overbruggingskrediet of om hun rekening courant-krediet, oftewel het bedrag dat zij

  Read More
 • Voor belastingaanslagen kan bijzonder uitstel van betaling aangevraagd worden.

  Let op!

  Er moet dus een aanslag zijn opgelegd.

  Vanaf 2 april wordt het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling versoepeld. Het uitstel geldt dan voor meer belastingen en het wordt het voor kleine ondernemers makkelijker om langer dan 3 maanden

  Read More
 • De Tozo regeling voor gevestigde ondernemers is bedoeld voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de Corona-crisis.
  Er gelden de volgende eisen:

  Read More
 • De regeling om werktijdverkorting aan te vragen is met ingang van 17 maart geschrapt en daarvoor in de plaats is een nieuwe tijdelijke regeling bekend gemaakt. Er worden geen oude vergunningen meer verstrekt. De aanvraagprocedure voor NOW zal eenvoudiger zijn en de regeling gaat niet ten koste van de WW-rechten

  Read More
 • Overige Maatregelen

  2020-03-18 07:09:52

  Overige maatregelen die in het leven zijn geroepen ter ondersteuning.

  {tab Vitale beroepen}

  Voor deze groepen geldt dat zij, in tegenstelling tot de rest van Nederland, hun kinderen de komende drie weken nog wel naar school of de opvang mogen brengen. Dit recht geldt alleen indien beide ouders een 'vitaal

  Read More
 • Microkredieten Qredits

  2020-03-18 13:18:26

  Kleine en startende ondernemers krijgen van Qredits uitstel van aflossing voor de komende 6 maanden en de rente wordt verlaagd tot 2%. Deze regeling geldt voor bestaande kredieten bij Qredits, maar daarnaast wil Qredits 2000 ondernemers een overbruggingskrediet van € 12.500 verstrekken met een vergelijkbare rentekorting voor 6 maanden. Dit kunnen

  Read More
 • Zakelijke, in de kern gezonde, klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank met een financiering tot € 2,5 miljoen kunnen een half jaar uitstel krijgen van aflossing op hun leningen. ABN AMRO zal in april tot en met september geen betalingen voor rente en aflossing incasseren. Bij

  Read More
 • Daar waar het BMKB alleen voor kleinere ondernemingen bedoeld is, kunnen middelgrote en grote bedrijven gebruik maken van de GO-regeling. Met deze regeling helpt de overheid door 50% garantie te geven op bankleningen en bankgaranties. Dit geldt voor leningen en garanties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming.

  Read More
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search