Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Aktueel Nieuws

 • All
 • Corona
 • Default
 • Title
 • Date
 • Van 13 november tot 4 december 2021 mogen er geen ongeplaceerde evenementen plaatsvinden en zijn er beperkingen in aantal bezoekers en eindtijd.
  Voor de door de overheid verboden evenementen loopt tot en met 31 december 2021 de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Het subsidiepercentage bedraagt vanwege de onmiddellijke ingang

  Read More
 • Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor culturele instellingen die te maken hebben met de nieuwe coronamaatregelen via een suppletieregeling bij het Fonds Podiumkunsten tot maximaal 55% van de kaarten van de totale reguliere capaciteit per voorstelling.
  Voor de sportsector waar geen toeschouwers meer aanwezig mogen zijn wordt compensatie afhankelijke

  Read More
 • TVL Q4 2021

  2021-11-26 12:31:53

  Vanwege de nieuwe Coronamaatregelen wordt de TVL wederom opengesteld voor het 4e kwartaal 2021 bij een omzetverlies van minimaal 30%. Als gevolg hiervan vervalt de regeling Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN). U kunt kiezen uit twee referentieperiodes: Q4 2019 of Q1 2020. Bij een aanvraag van € 125.000 of

  Read More
  • Corona
 • Nabestaanden-machtiging

  2021-10-01 14:52:10

  Vanaf 28 september krijgen nabestaanden de mogelijkheid om met een machtiging toegang te krijgen tot de belasting- en toeslagportalen van een overledene. Zij kunnen ook een accountants- of administratiekantoor machtigen. Voorheen kon er alleen overlijdensaangifte gedaan worden via een papieren F-biljet.

  Voor de aanvraag is een verklaring van erfrecht of

  Read More
 • Sinds 1 oktober kan er geen aanspraak gemaakt worden op Coronasteunmaatregelen. Een uitzondering wordt gemaakt voor nachthoreca. Wel is de werktijdverkorting opnieuw geïntroduceerd: vanaf 1 oktober kan er ontheffing gevraagd worden van het verbod op werktijdverkorting. Hiervan kan gebruik gemaakt worden bij buitengewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld een brand of overstroming,

  Read More
 • Meer subsidiebudget voor elektrische auto’s in 2022 Waar in 2021 de subsidiepot voor Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) al snel leeg was zal er in 2022 met €71 miljoen bijna 5 x zoveel beschikbaar zijn. Vanaf 3 januari 2022 kan er subsidie aangevraagd worden: € 3.350 voor een nieuwe auto en € 2.000

  Read More
 • Buitensporige box 3 heffing?

  2021-10-01 15:05:38

  De belastingheffing in box 3 vindt plaats op basis van veronderstelde rendementen in plaats van werkelijk behaalde rendementen. Al jaren is hier onvrede vanwege de lage rentestand, zeker wanneer het vermogen enkel uit bank- en spaartegoeden bestaat. Hierdoor kan het voorkomen dat meer belasting betaald moet worden dan het genoten

  Read More
 • De Coronasteunmaateregelen NOW en TVL zijn ook opengezet voor getroffen overnemers. Voor de NOW geldt een omzetverlies van ten minste 20%, voor de TVL is dat 30%. Voor zover er afspraken gemaakt zijn in de cao kunnen bedrijven ook gebruik maken van de regeling onwerkbaar weer. Via deze regeling kunnen

  Read More
 • Goed nieuws: er komt een nieuwe regeling voor kleine(re) MKB bedrijven. Het kabinet trekt hier 28 miljoen voor uit. Veelal willen deze bedrijven hun steentje bijdragen aan een schonere wereld, maar hebben vaak geen tijd of capaciteit om uit te zoeken hoe.

  Read More
 • Tot op heden konden startende ondernemers vaak beperkt of geen gebruik maken van de reguliere TVL regeling omdat zij niet over omzetgegevens uit de referentieperiode in 2019 beschikken. Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de KvK kunnen vanaf 31 mei wel een aanvraag

  Read More
 • Bijzonder uitstel belastingschulden: ondernemers mogen later beginnen met terugbetalen en er langer over doen om terug te betalen. In plaats van 1 juli 2021 start de aflossing op 1 oktober 2022 en zij krijgen hier vijf jaar de tijd voor (was drie). Invorderingsrente: deze rente was verlaagd naar 0,01%. Deze

  Read More
 • BIK regeling van de baan

  2021-06-01 12:31:30

  Vanwege mogelijke ongeoorloofde staatssteun heeft het kabinet de Baangerelateerde Investeringskorting met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken. Hiervoor in de plaats stelt het kabinet een korting voor op de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) welke door werkgevers in het bedrijfsleven betaald wordt. Door deze verlaging dalen de loonkosten

  Read More
 • Samenloop NOW en TVL

  2021-06-01 12:27:45

  Met ingang van NOW 3.0 (subsidieperioden vanaf oktober 2020) telt de TVL niet meer mee als omzet voor de NOW. Hierdoor zullen veel werkgevers meer subsidie ontvangen

  Read More
 • Ondernemers die door Corona in de financiële problemen kwamen konden bijzonder uitstel aanvragen voor openstaand belastingschulden. Dit bijzonder uitstel loopt tot 1 juli en moet worden afgelost in 36 maanden, vanaf 1 oktober 2021. Het kan zijn dat u voor 1 juli 2021 dit uitstel nog moet aanvragen of het

  Read More
 • Ook ondernemers met vaste lasten tussen € 1.500 en € 3.000 kunnen nu in aanmerking komen voor de TVL. Dat is nieuw voor de TVL-periodes voor het 1e en 2e kwartaal. Het minimumbedrag aan vaste lasten van een bedrijf is verlaag naar € 1.500 per kwartaal. Dit was € 3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere

  Read More
 • Tot 1 januari hoefde er bij overdracht van onroerend goed geen aangifte overdrachtsbelasting gedaan te worden als er een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting van toepassing was. Op 1 januari 2021 is de startersvrijstelling bij aankoop van een eigen woning ingevoerd. Omdat het voor de belastingdienst moeilijk te controleren is of

  Read More
 • Door het RVO is bekend gemaakt dat vanaf 12 april 2021 de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) niet meer met eHerkenning niveau 1 aangevraagd kan worden. Hier heeft u dan eHerkenning niveau 3 voor nodig. Dit om de veiligheid te vergroten. Ondanks het uitstellen van de deadline voor de TVL Q1

  Read More
 • De maximale wettelijke betaaltermijn van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) wordt verkort naar 30 dagen. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid. Dit staat in het wetsvoorstel dat staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), mede namens minister Sander
  Read More
 • De referentiemaand voor de loonsom NOW3 is voor alle drie de perioden de maand juni 2020. Er was gepleit voor het kiezen van een andere referentiemaand omdat verschillende werkgevers en sectoren in juni 2020 een lagere, niet-representatieve loonsom hebben. Minister Koolmees heeft aangegeven geen aanpassing tijdens de looptijd van de

  Read More
 • Op basis van de definitieve berekeningen voor de eerste en tweede periode NOW kan het leiden tot een terugvordering. Voor bedrijven die dat niet in één keer kunnen kan er een betalingsregeling worden aangevraagd. Dit kan nu ook digitaal voor een betalingsregeling tot 36 maanden. De afspraken worden dan binnen

  Read More
 • In verband met de Coronacrisis worden de schenkingsvrijstellingen voor kinderen en overige verkrijgers verruimd met € 1.000.

  Voor 2021 bedraagt de vrijstelling € 6.604 voor kinderen en € 3.244 voor overige verkrijgers.

  Read More
 • Sinds 2008 is een energielabel verplicht bij oplevering, verkoop en verhuur van een woning. Tot eind 2020 was dat een vereenvoudigd energielabel (VEL) wat je zelf online kon aanvragen tegen administratiekosten die variëren per energiedeskundige. Vanaf 1 januari 2021 is er een nieuw energielabel voor alle gebouwen. Je kunt dit

  Read More
 • Met ingang van 1 januari 2022 mogen verliezen onbeperkt worden gecompenseerd. Een winst kan tot € 1.000.000 volledig worden verrekend met verliezen en het meerdere is voor 50% verrekenbaar.
  Er is geen overgangsrecht dus geldt voor verliezen vanaf 2013 geleden. Voor verliezen van eerdere jaren blijft de huidige termijn gelden. Het

  Read More
 • De aflossingstermijn van de TOZO-leningen is verlengd van 3 jaar naar naar 3 jaar en 6 maanden. De aflossingsdatum is ook verschoven van 1 januari 2021 naar 1 juli 2021. Ook wordt de rentedatum stilgezet tot 1 juli 2021.

  Read More
 • NOW 3

  2020-12-22 07:57:31

  Sinds 15 december 2020 tot en met 27 december 2020 kan er NOW 3 worden aangevraagd voor 3 maanden.
  Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van NOW 2 krijgen de NOW 3 voor de aansluitende omzetperiode. Werkgevers die geen aanspraak hebben gemaakt op NOW 2 kunnen kiezen of ze de periode

  Read More
 • Werknemers die vanwege Corona (bijna) volledig thuis werken kunnen hun bestaande onbelaste reiskostenvergoeding in januari 2021 ook nog onbelast ontvangen, mits het een vergoeding betreft die al voor 13 maart 2020 door werkgever werd toegekend. Wanneer er al nieuwe afspraken over de vergoeding zijn gemaakt is er geen verplichting om

  Read More
 • De opslag is voor winkeliers die door de lockdown gesloten zijn en met onvekoopbare voorraad blijven zitten. De opslag is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%) met een maximum van € 20.160. De opslag komt bovenop de TVL en wordt vanaf

  Read More
 • In Duitsland is het besluit genomen om de BTW op dagelijkse boodschappen een half jaar lang te verlagen als onderdeel van een coronasteunpakket. Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën wil kijken of dit ook bij ons tijdelijk kan worden verlaagd. Hij ziet wel veel haken ogen aan de maatregel, zoals de lastige
  Read More
 • Met ingang van 2020 moeten ondernemers aangifte doen door in te loggen met eHerkenning om de veiligheid voor het inloggen op websites van de overheid te kunnen garanderen. Deze eHerkenning kan alleen worden aangevraagd bij commerciële partijen die daarvoor kosten in rekening brengen. Hierover zijn veel kamervragen gesteld en de

  Read More
 • Minimumloon 1,6% omhoog

  2020-06-11 13:12:32

  Per 1 juli 2020 is het wettelijk minimumloon met 1,6% verhoogd. Een werkgever moet in de tweede helft van 2020 aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband minimaal € 1.680 bruto per maand betalen. Jongeren onder de 21 jaar hebben recht op een percentage van dit bedrag.

  Read More
 • Sinds vorig jaar hebben werknemers van wie de partner bevallen is recht op betaald geboortverlof van maximaal één keer de arbeidsduur per week met behoud van het volledige loon. Met ingang van 1 juli 2020 wordt dit verhoogd met een aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf maal de wekelijkse arbeidsduur. Dit

  Read More
 • De subsidie voor werk-/leerplaats voor het school- en studiejaar 2019/2020 kan weer worden aangevraagd. De aanvraagperiode loopt van 2 juni 2020 tot en met 16 september 2020. Alleen aanvragen die tijdig zijn ingediend bij het RVO worden in behandeling genomen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700 per praktijk- of werkplaats per

  Read More
 • Staatssecretaris Monica Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) werken samen aan een wetswijziging om de betaaltermijn van een grootbedrijf aan het MKB te halveren van 60 naar 30 dagen. Deze wetswijziging was vorig jaar al aangekondigd als zou blijken dat de gemiddelde betaaltermijn oploopt.

  Hierbij zouden

  Read More
 • Een werkgever moet na 12 maanden een oproepkracht een aanbod voor een vast aantal uren doen. Onduidelijk is wat de ingangsdatum voor de vaste arbeidsomvang moet zijn als de werknemer dat aanbod aanvaardt. De werkgever heeft een maand de tijd om voor het aanbod voor een vaste arbeidsomvang. De minister

  Read More
 • Onder de Wet Arbeid in Balans betaalt een werkgever een lage of een hoge WW-premie met als doel flexibeler arbeid duurder te maken. Wij verwijzen hiervoor graag naar onze pagina WAB. Wanneer de uren waarover loon wordt betaald de contractuele overeengekomen uren met meer dan 30% overstijgen in de loonaangifte

  Read More
 • Particulieren die een nieuwe elektrische auto in de kleinere of compacte middenklasse aanschaffen of leasen komen vanaf 4 juni 2020 in aanmerking voor een subsidie van 4000 euro. Voor een gebruikte elektrische auto bedraagt de subsidie 2000 euro. De Subsidie Elekttrische Personenauto’s Particulieren loopt van 1 juli 2020 tot 1

  Read More

Search