Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

AKTUEEL NIEUWS

Het einde van pensioen in eigen beheer

Het kabinet is van plan het pensioen in eigen beheer per 1 januari 2017 af te schaffen. De Tweede en Eerste Kamer moeten overigens nog wel instemmen met de plannen. Voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) met een pensioenvoorziening in eigen beheer betekent deze zogenaamde “uitfasering van het pensioen in eigen beheer” een rigoureuze verandering. Wat zijn de gevolgen voor u en met welke praktische zaken moet u rekening houden?

Hoofdlijnen

Met ingang van 2017 is verdere opbouw van het pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als DGA kunt u straks kiezen uit drie mogelijkheden:

 1. Afkoop U mag het gehele opgebouwde pensioen zonder fiscale gevolgen verminderen (afstempelen) naar fiscale waarde en deze vervolgens afkopen. Het afkopen is progressief belast voor de Inkomstenbelasting. Om het afkopen aantrekkelijk te maken krijgt u een belastingkorting van: 
  • - afkoop in 2017 : 34,5% onbelast (maximale belastingheffing 34,06%); 
  • - afkoop in 2018 : 25% onbelast (maximale belastingheffing 39%); 
  • - afkoop in 2019 : 19,5% onbelast (maximale belastingheffing 41,86%). 
  • Na 2019 is afkoop niet meer mogelijk. 

Op de waardestijging van het pensioen na 31-12-2015 wordt geen korting verleend. Ook een reeds ingegaan pensioen mag worden afgekocht.

Omdat bij afkoop alle pensioenrechten vervallen van de DGA, maar ook van diens partner, is het noodzakelijk dat de partner schriftelijke toestemming verleent.

 1. Omzetting van het pensioen in een oudedagsverplichting.
  (OudedagSparen in Eigen Beheer)

  De bestaande pensioenvoorziening wordt verlaagd (afgestempeld) naar de fiscale waarde. Deze wordt vervolgens jaarlijks opgerent tegen marktrente (U rendement). Vervolgens dient vanaf de AOW leeftijd de voorziening gelijkmatig te worden uitgekeerd in 20 jaar. Eventueel kan de uitkering eerder ingaan. (maximaal vijf jaar voor de AOW leeftijd). De uitkeringsduur wordt dan met deze periode verlengd tot maximaal 25 jaar.

  In deze variant blijft afkoop ook mogelijk tot en met 2019. Ook een reeds ingegaan pensioen kan worden omgezet in OudedagSparen in Eigen Beheer.

  Bij het omzetten in Oudedagsparen in Eigen Beheer vervalt het volledige partnerpensioen. Daarnaast heeft deze variant gevolgen voor de positie van de partner bij echtscheiding. In de huidige situatie is de ex-echtgenoot beschermd door de wettelijke regeling van pensioenverevening. Na omzetting in OudedagSparen in Eigen Beheer is deze bescherming verdwenen. De staatssecretaris heeft aangegeven te willen bekijken of hier een soortgelijke bescherming als voor pensioenen moet komen. Ook hier is het daarom noodzakelijk dat de partner schriftelijk toestemming verleent.
   
 2. Premievrije voortzetting van de pensioenaanspraken in eigen beheer

  U kunt er ook voor kiezen het pensioen binnen de B.V. (zonder verdere opbouw) voort te zetten. Dit betekent dat de reeds opgebouwde aanspraken behouden blijven en dat deze jaarlijks door middel van een actuariële berekening aangepast dienen te worden. In deze situatie blijft u te maken houden met het verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Hierdoor is er dus minder ruimte voor eventuele dividend uitkeringen.

{xtypo_alert}Attentiepunten{/xtypo_alert}

 1. Bestaande pensioenen in opbouw in eigen beheer moet per 31 december 2016 premievrij worden gemaakt. Dit moet tijdig worden vastgelegd in een aanvulling op de pensioenbrief, alsmede in notulen van de aandeelhoudersvergadering. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden heeft de staatssecretaris extra tijd gegeven wel tot 1 april 2017
 2. Afstempeling van commerciële waarde naar fiscale waarde ingeval van afkoop of omzetting in Oudedagsparen is vrij van belastingheffing. Voordeel : de beperkende (commerciële) voorwaarde van uitkering van dividend is dan niet meer van toepassing.
 3. U kunt een eventueel (extern) verzekerd pensioen overhalen naar eigen beheer. Dit is mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2017. Dit deel kan dan ook worden afgekocht of worden omgezet. Bij afkoop wordt over dit deel echter geen korting toegestaan.
 4. De partner moet in alle varianten uitdrukkelijk instemmen met de gewijzigde pensioenregeling.
 5. De belastingdienst moet tijdig geïnformeerd worden over de gemaakte keuze. (inclusief de goedkeuring van de partner).

Het is niet eenvoudig de juiste keuze te maken. Overleg met uw accountant of adviseur is dan ook noodzakelijk.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search