Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

AKTUEEL NIEUWS

Loonkostensubsidies 2018

In 2018 zijn er verschillende regelingen op grond waarvan u een tegemoetkoming kunt krijgen in de kosten voor bepaalde groepen werknemers.

Voor welke groepen kunt u een tegemoetkoming krijgen?

Lage inkomens tussen 100 en 110% van het minimumloon*)

maximaal € 2.000 per jaar

Lage inkomens tussen 110 en 125% van het minimumloon*)

maximaal € 1.000 per jaar

Werknemers van 56 jaar of ouder vanuit een uitkering

maximaal € 6.000 per jaar

Werknemers die arbeidsgehandicapt zijn

maximaal € 6.000 per jaar

Werknemers die vallen onder de doelgroep “banenafspraak”

maximaal € 2.000 per jaar

 

Deze laatste groep betreft mensen die door een handicap of
scholingsachterstand moeilijk bemiddelbaar zijn.

 

Met uitzondering van de doelgroep “banenafspraak” kan er maar regeling van toepassing zijn en wel de hoogste in bedrag.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming (geldt niet voor lage lonen) dient u te beschikken over een zogenaamde doelgroepen verklaring. Deze verklaring kunt uw werknemer opvragen bij de instantie die zijn uitkering uitbetaald (UWV of gemeente). Deze verklaring dient u binnen drie maanden na indiensttreding te hebben aangevraagd.

Indien uw werknemer in het doelgroepenregister staat bij het UWV dan kunt het bewijs zelf vinden via uw werkgeversportaal bij het UWV. Let erop dat u de bewijzen bewaart in uw loonadministratie.

{xtypo_sticky}De diverse tegemoetkomingen worden pas uitbetaald medio 2019!{/xtypo_sticky}

*) Naast deze lage inkomenstegemoetkomingen zijn er ook vergelijkbare regelingen voor jonge werknemers (tot 22 jaar). De bedragen lopen op tot maximaal € 3.286 per jaar. Zowaar interessante regelingen.

© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search