Bouwer & Officier B.V. maakt gebruik van cookies om de website te analyseren en te verbeteren. Hiermee kunnen wij u beter van dienst zijn. Door op 'akkoord' te klikken geeft u toestemming voor het gebruik van cookies. In de cookie- en privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op deze site.

Leerlingen

U kunt op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) minder belasting en premies betalen voor verschillende groepen werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U betaalt dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing dan u aangeeft.

De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek.

  • Een werknemer die de beroepspraktijkvorming volgt van de beroepsbegeleidende leerweg.
  • Een werknemer die een voormalige werkloze is en die aangewezen scholing volgt om hem op startkwalificatieniveau te brengen.
  • Een leerling die een leer-werktraject volgt in het 3e of 4e leerjaar van de basisberoepsgerichte leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).
    De leerling hoeft niet in dienstbetrekking te zijn.
  • Een stagiair die minstens 2 maanden lang een stage volgt voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg op mbo-niveau 1 of 2.
    De stagiair hoeft niet in dienstbetrekking te zijn.
© 2015 Bouwer & Officier B.V.

Search